Saishin chosa Fukushima-ken zenzu : kaisei shichoson