Saishin chosa Niigata-ken zenzu : kaisei shichoson