4:19-21. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.