4:22-26. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.