Covers: Saikon annai ezu Kyō meisho michi no shiori.