Daishinpan hōnen kane no kurairi tobimawari sugoroku [graphic]