REFINE 

Browse All : Covers from 1888

1-5 of 5
Cover: Dai Nihon zenkoku tetsudo senzu.
Uemura, Shigesaburo
Cover: Dai Nihon zenkok...
1888
Pocket Map
 
Author Uemura, Shigesaburo
Full Title (Covers to) Dai Nihon zenkoku tetsudo senzu / Uemura Shigesaburo. Meiji 21 [1888]
Publisher [Tokyo] : Uemura Shigesaburo
Note Cover title. East Asian Library call number: Cb100.
Cover: Shinsen Dai Nihon chizu.
Yamamoto, Meino
Cover: Shinsen Dai Niho...
1888
Pocket Map
 
Author Yamamoto, Meino
Full Title (Covers to) Shinsen Dai Nihon chizu : zen / Yamamoto Meino. Meiji 21 [1888]
Publisher [Tokyo] : Tenshokaku
Note Cover title. East Asian Library call number: Cb99.
Cover: Kaisei Kanagawa-ken sokuryo zenzu.
Ito, Seisai
Cover: Kaisei Kanagawa-...
1888
Pocket Map
 
Author Ito, Seisai
Full Title (Covers to) Kaisei Kanagawa-ken sokuryo zenzu : zen / Ito S. Meiji 21 [1888]
Publisher [Tokyo] : Kodama Matashichi
Note Mounted cover title. Title on map: Kaisei Kanagawa-ken sokuryo zenzu. East Asian Library call number D87.
Covers: Meiji kaisei saikoku Dai Nihon kōtei dōchū saiken ki.
Hashimoto, Chōgetsu
Covers: Meiji kaisei sa...
1888
Pocket Map
 
Author Hashimoto, Chōgetsu
Full Title (Covers to) Meiji kaisei saikoku Dai Nihon kōtei dōchū saiken ki, Meiji 21 [1888]
Publisher Kyoto : Fūgetsu Shōzaemon
Note Mounted cover title.
Covers: Dai Nihon zenkoku tetsudō senzu.
Uemura, Shigesaburō
Covers: Dai Nihon zenko...
1888
Pocket Map
 
Author Uemura, Shigesaburō
Full Title (Covers to) Dai Nihon zenkoku tetsudō senzu, Meiji 21 [1888]
Publisher Tokyo : Uemura Shigesaburō
Note Cover title.
1-5 of 5