Browse All

1811
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801 …
Cover: Kaisei Nihon yochi ro …
Case Map
1822
Kichimonjiya, Ichizaemon
Covers: Daizōho dōchū hitori …
Pocket Map
1822
Kichimonjiya, Ichizaemon
Covers: Daizōho dōchū hitori …
Pocket Map
1831
Ikeda, Tori; Nakamura, Nagah …
Cover: Kaisei Kyo machiezu s …
Case Map
1832
Takehara, Yoshibē
Covers: Kaisei bungen shinse …
Pocket Map
1834
Sakai, Kiki
Cover: Kanto hakkakoku yochi …
Pocket Map
1834
Ikeda, Tōri; Shujin kosei
Covers: Tenpō kaisei shinzō …
Case Map
1834
Ikeda, Tōri
Covers: Tenpō kaisei shinzō …
Case Map
1839
Matsukawa, Hanzan, 1818-1882
Dai Nihon kairiku dōchū anke …
Pocket Map
1840
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Cover: Keisei Nihon yochi ro …
Case Map
1841
Metogiya, Sohachi
Cover: Kyo no mizu Karaku ok …
Pocket Map
1842
Tojo, Kindai, 1795-1878
Cover: Izu Shichito zenzu : …
Pocket Map
1842
Yomando Shujin; Murataya, Ko …
Cover: Kaiho Kai no Kuni ezu …
Pocket Map
1846
Ushibukaya
Cover: Shinkoku Hizen Nagasa …
Pocket Map
1847
Osada, Gyokuzan
Cover: Koda kaisei kaiho Osa …
Pocket Map
1849
Tsurumine, Shigenobu, 1788-1 …
Cover: Kazusa no Kuni yochi …
Pocket Map
1849
Suiryusai, 19th cent.; Senry …
Cover: Niigata shinkei.
Pocket Map
1849
Takashiba, Sanʼyū
Covers: Kaei shinzō Dai Niho …
Case Map
1850
Anonymous
Covers: Shinto shishō zu.
Manuscript Map
1850
Anonymous
Covers: Shinto shishō zu.
Manuscript Map
1853
Unknown
Cover: Kurofune raiko Uraga …
Pocket Map ; Manuscript Map
1856
Kikuchi, Shuzo; Utagawa, Sad …
Cover: Musashi no Kuni zenzu …
Pocket Map
1857
Ito, Ryuzan; Kagetsudo, Yasu …
Cover: Shinzo Koyasan zenzu.
Pocket Map
1858
Matsuda, Rokuzan; Kawachiya, …
Cover: Kaiho yochizu .
Pocket Map
1858
Mori, Fusai; Subaraya, Mohe
Cover: Bunken Edo oezu.
Case Map
1860
Daikokuya, Chouemon; Nishimu …
Cover: Musashi no Kuni hitor …
Pocket Map
1860
Daikokuya, Chouemon; Nishimu …
Musashi no Kuni hitori annai …
Pocket Map
1860
Asai, Koei
Cover: Saikoku zoho Koyasan …
Pocket Map
1863
Hiranoya, Mohē
Covers: Bunkyū kaikoku hanʼe …
Case Map
1863
Hachidaiya, Yakichi
Covers: Kaisei zōho Kyō ezu …
Case Map
1863
Hiranoya, Mohē
Covers: Bunkyū kaikoku hanʼe …
Case Map
1863
Ezuya, Shōhachi
Covers: Dai Nihon hayabiki s …
Pocket Map
1864
Covers: Genji shinpan Kyō sa …
Case Map
1864
Ikeda, Tōri
Covers: Saiken annai ezu Kyō …
Pocket Map
1864
Nishiyotsutsuji-dono
Covers: Genji shinsen Kōto s …
Case Map
1866
Covers: Rakuchū Rakugai mach …
Case Map
1867
Utagawa, Yoshimori, 1830-188 …
Covers: Nihon dōchū no zu.
Case Map
1868
Anonymous
Cover: Niigata kenka Echigo …
Case Map
1868
Utagawa, Sadahide, 1807-1873
Cover: Mutsu Dewa kokugun ko …
Pocket Map
1868
Shimidzu, Y.
Cover: Bird's eye view of Ki …
Pocket Map
1868
Matsumoto, Ryuzan
Cover: Kyo ezu.
Case Map
1868
Kawakami, K.
Cover: Bird's-eye view of Na …
Separate Map
1869
Ikeda, Tōri
Covers: Saikon annai ezu Kyō …
Case Map
1871
Kawakami, Kan
Cover: Dai Nihon chizu.
Case Map
1872
Toyokumi
Cover: Yokohama dochu ichira …
Chart Atlas
1872
Toyokumi
Cover: Yokohama dochu ichira …
Chart Atlas
1874
Ide, Inosuke
Cover: Dai Nihon chiri zenzu …
Pocket Map
1874
Ritsuso, Teiga
Cover: Dai Nihon kairiku yoc …
Case Map
1874
Hikida, Toryu
Cover: 3. Dai Nihon Teikokuk …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
Cover: 4. Dai Nihon Teikokuk …
Chart Atlas