REFINE

 

WHO

 1. 's Gravenhage : P. Gosse … (1)
 2. [Edo : Tahe] (1)
 3. [Edo] : Daikokuya Chouemo … (2)
 4. [Edo] : Hyoshiya Ichirobe (1)
 5. [Edo] : Nishimura Soshich … (1)
 6. [Edo] : Sagamiya Tahe (1)
 7. [Edo] : Sudo Gonbe (1)
 8. [Edo] : Yamaguchiya Tobe (1)
 9. [Edo] : Yoshidaya Bunzabu … (1)
 10. [Edo]: Wakabayashi Kihē : … (1)
 11. [Himeji] : Honjo Sukeji (1)
 12. [Japan : s.n.] (7)
 13. [Japan] : Hikida Toryu (2)
 14. [Japan] : Maruya Heijirō (2)
 15. [Japan] : Maruya Tetsujir … (2)
 16. [Japan] : Yamashiroya Mat … (2)
 17. [Kyoto] : Fugetsu Shozaem … (2)
 18. [Kyoto] : Hayashi-shi Yos … (4)
 19. [Kyoto] : Ikeda Tokoku (1)
 20. [Kyoto] : Nakamura Asakic … (2)
 21. [Kyoto] : Otani Gennosuke (1)
 22. [Kyoto] : Tanaka Jihe (1)
 23. [Kyoto]: Fukui Genjirō (2)
 24. [Kyoto]: Fūgetsu Shōzaemo … (1)
 25. [Kyoto]: Katō Eitarō (1)
 26. [Kyoto]: Kawakatsu Tokuji … (1)
 27. [Kyoto]: Kondō Tajūrō (1)
 28. [Kyoto]: Nishitotsutsuji- … (1)
 29. [Kyoto]: Tanaka Jihē (2)
 30. [Osaka : Osaka Shigakukai … (1)
 31. [Osaka] : Harimaya Kyube, … (1)
 32. [Osaka] : Ogawa Shinsuke … (1)
 33. [Osaka]: Mori Bunzō (1)
 34. [Osaka]: Morimoto Tasuke (1)
 35. [S.1. : s.n.] (2)
 36. [S.1] : Asahi Shinbunsha (1)
 37. [S.l. : s.n.] (4)
 38. [s.l.] : Senryuken : Shik … (1)
 39. [S.l.] : Yamashiroya Moha … (1)
 40. [Tokyo] : Chirikyoku Chis … (1)
 41. [Tokyo] : Hirano Denkichi (1)
 42. [Tokyo] : Inoue Katsugoro (1)
 43. [Tokyo] : Inoue Mohe (1)
 44. [Tokyo] : Kansendo ; Kinr … (1)
 45. [Tokyo] : Kodama Matashic … (1)
 46. [Tokyo] : Maki Bunjiro (1)
 47. [Tokyo] : Matsui Chube (1)
 48. [Tokyo] : Noshomusho Chis … (1)
 49. [Tokyo] : Noshomusho Chis … (2)
 50. [Tokyo] : Okawa Jukichi (1)
 51. [Tokyo] : Okura Magobe (1)
 52. [Tokyo] : Okura Yasugoro (1)
 53. [Tokyo] : Shimizu Kahe (1)
 54. [Tokyo] : Tenshokaku (1)
 55. [Tokyo] : Tsunajima Kamek … (1)
 56. [Tokyo] : Uemura Shigesab … (1)
 57. [Tokyo] : Yamanaka Ichibe (6)
 58. [Tokyo]: Hirano Denkichi (1)
 59. [Tokyo]: Inoue Katsugorō (2)
 60. [Tokyo]: Kodama Matashich … (1)
 61. [Tokyo]: Ono Tōkichi (1)
 62. [Tokyo]: Sagano Hikotarō (1)
 63. [Tokyo]: Suzuki Kanjirō (1)
 64. [Tokyo]: Toyama Daijirō (1)
 65. [Tokyo]: Yamanaka Zenzabu … (1)
 66. [Tokyo]: Yasuda Yasugorō (1)
 67. [Tokyo]: Ōkawa Jōkichi (3)
 68. Ando, Rikinosuke (1)
 69. Ando, Tokube (2)
 70. Andō, Hiroshige, 1797-185 … (5)
 71. Anonymous (9)
 72. Aoki, Nobumasa (1)
 73. Arai, Ryuson (1)
 74. Asahi Shinbunsha (1)
 75. Asai, Hironobu (1)
 76. Asai, Koei (1)
 77. Asano, Bunzaburō (1)
 78. Chisakukan, Shokyoku; Fuj … (1)
 79. Chishitsu Chosajo (Japan) (1)
 80. Daikokuya, Chouemon; Nish … (2)
 81. Edo : Osakaya Heizaburo (1)
 82. Edo : Sagamiya Tahe (1)
 83. Edo : Suharaya Mohe (1)
 84. Edo : Yamamoto Heikichi z … (2)
 85. Edo : Yorozuya Seibe : Ya … (1)
 86. Edo: Sagamiya Tahe (1)
 87. Edo: Sagamiya Tahē (2)
 88. Edo: Suhara Mohe (1)
 89. Edo: Tsutaya Kichizō (1)
 90. Eishōsai Chōki, fl. 1789- … (2)
 91. Ezuya, Shōhachi (1)
 92. Fuhai (1)
 93. Fujitani, Ihe (1)
 94. Fujiya, Yahe; Kichimonjiy … (1)
 95. Fushimi: Hachidaiya Yakic … (1)
 96. Fūgetsu, Shozaemon (1)
 97. Goto, Shichiroemon (1)
 98. Hachidaiya, Yakichi (1)
 99. Hangiya, Jiroemon (1)
 100. Harimaya, Kyube (1)
 101. Hashimoto, Chogetsu (2)
 102. Hashimoto, Chōgetsu (2)
 103. Hayashi, Yoshinaga (12)
 104. Hikida, Toryu (2)
 105. Hirano, Denkichi (2)
 106. Hiranoya, Mohē (2)
 107. Honjo-ku [Tokyo] : Kobaya … (2)
 108. Hyakuga; Shimokobe, Shusu … (1)
 109. Hyoshiya Ichirobe, 17th c … (1)
 110. Ide, Inosuke (1)
 111. Ikeda, Eisen, 1790-1848 (2)
 112. Ikeda, Eisen, 1790-1865 (2)
 113. Ikeda, Tokoku (1)
 114. Ikeda, Tori; Nakamura, Na … (1)
 115. Ikeda, Tōri (3)
 116. Ikeda, Tōri Shujin kosei (2)
 117. Ikeda, Tōri Tōen (1)
 118. Ikeda, Tōri; Shujin kosei (1)
 119. Imai, Shigetaka (1)
 120. Inoue, Mohe (1)
 121. Ishikawa, Ryusen (4)
 122. Ishikawa, Ryusen; Koosai, … (1)
 123. Ishikawa, Toshiyuki (2)
 124. Ishikawa, Toshiyuki; Saga … (2)
 125. Ito, Ryuzan (1)
 126. Ito, Ryuzan; Kagetsudo, Y … (1)
 127. Ito, Seisai (1)
 128. Ito, Seishuku (1)
 129. Itō, Inosuke (2)
 130. Itō, Sensuke (1)
 131. Itō, Son'ichirō (1)
 132. Izawa, Komakichi (1)
 133. Japan. Naimusho. Chirikyo … (1)
 134. Japan. Noshomusho. Chishi … (2)
 135. Japan. Noshomusho. Chishi … (1)
 136. Japan. Tetsudōshō (1)
 137. Kabai, Tatsunosuke (2)
 138. Kaempfer, Engelbert, 1651 … (1)
 139. Kamisaka, Yoshishige (3)
 140. Kanazawa, Ryota (1)
 141. Kashihara, Yoshinaga (1)
 142. Kataoka, Kenzo (1)
 143. Kataoka, Kenzō (2)
 144. Katō, Eitarō (1)
 145. Kawakami, K. (1)
 146. Kawakami, Kan (1)
 147. Kawakatsu, Tokujirō (1)
 148. Kawasaki, Chitora (1)
 149. Kazusa no Kuni Togane : T … (1)
 150. Kichimonjiya, Ichizaemon (2)
 151. Kikuchi, Shuzo (1)
 152. Kikuchi, Shuzo; Utagawa, … (1)
 153. Kobayashi, Gisaburo (1)
 154. Kobayashi, Hisashi (1)
 155. Kobayashi, Nenzan (1)
 156. Kobayashi, Nenzan zuga ; … (1)
 157. Kobayashi, Tojiro (1)
 158. Kodama, Matashichi (2)
 159. Kofu : Murataya Kotaro (1)
 160. Koizumi, Kimei (1)
 161. Komaki, Mino (1)
 162. Kondō, Tajūrō (1)
 163. Kono, Dosei (1)
 164. Konosu : Nagashima Giichi … (1)
 165. Koto : [s.n.] (1)
 166. Koyasan : Kagetsudo Yasub … (1)
 167. Kurihara, Chishō (1)
 168. Kyo : Hayashi-shi Yoshina … (5)
 169. Kyo: Takehara Yoshibe (1)
 170. Kyoto : Fugetsu Shozaemon (1)
 171. Kyoto : Fujitani Ihe (1)
 172. Kyoto : Fūgetsu Shōzaemon (1)
 173. Kyoto : Kobayashi Tojiro (1)
 174. Kyoto : Metogiya Sohachi (1)
 175. Kyoto : Ogawa Tazaemon, . … (1)
 176. Kyoto : Tsujimoto Kyūbē (1)
 177. Kyoto : Zeniya Shobe, ... … (1)
 178. Kyoto: Aoki Nobumasa (1)
 179. Kyoto: Fūgetsu Shōzaemon (4)
 180. Kyoto: Itō Inosuke (2)
 181. Kyoto: Kobayashi Hisashi (1)
 182. Kyoto: Nakamura Asakichi (4)
 183. Kyoto: Suma Kanbē (2)
 184. Kyoto: Takehara Yoshibē (3)
 185. Kyoto: Terai Yonekichi (1)
 186. Kyoto: Ōtani Jinbē (1)
 187. Kyō: Hayashi-shi Yoshinag … (3)
 188. Kyō: Shōhonʼya Kichibē (1)
 189. Kyō: Tsuruya Riemon (1)
 190. Kōto: Heiansha (2)
 191. Kōto: Hiranoya Mohē (2)
 192. Kōto: Nagata Chōbē, ... e … (1)
 193. Kōto: Nagata Chōbē,---et … (1)
 194. Kōto: Tōto (1)
 195. Mabuchi, Jikoan; Okada, K … (1)
 196. Maki, Bunjiro (1)
 197. Makita, Aikyo (1)
 198. Matsuda, Rokuzan; Kawachi … (1)
 199. Matsuda, Tadashi (1)
 200. Matsukawa, Hanzan, 1818-1 … (1)
 201. Matsumoto, Ryuzan (1)
 202. Matsumura, Kyūbē (1)
 203. Matsuo, Satarō (1)
 204. Metogiya, Sohachi (1)
 205. Mino Gifu: Tōgaidō (1)
 206. Minobe, Tokujirō (1)
 207. Mise, Teikan (1)
 208. Mitsuchika; Yoshida, Bunz … (1)
 209. Miyawaki, Tsukaku (6)
 210. Miyazaki, Ryujo (1)
 211. Mori, Fusai; Subaraya, Mo … (1)
 212. Mori, Josuke (1)
 213. Mori, Kinseki (1)
 214. Murata, Shinkei (1)
 215. Nagakubo, Sekisui, 1717-1 … (2)
 216. Nagakubo, Sekisui, 1717-1 … (1)
 217. Nagakubo, Sekisui, 1717-1 … (1)
 218. Nagasaki : Ushibukaya (1)
 219. Nagoya : Keiisha (1)
 220. Nakamura, Asakichi (1)
 221. Nakamura, Kanjisai; Takag … (1)
 222. Nakazawa Hachibē, engrave … (1)
 223. Nakazawa, Tatsukichi (1)
 224. Naniwa : Akamatsu Kyube (1)
 225. Naniwa : Asano Yahe (1)
 226. Naniwa : Fujiya Yahe : Ki … (1)
 227. Naniwa : Murakami Ihe : O … (1)
 228. Naoe, Sotojiro (1)
 229. Nara : Ezuya Shōhachi (1)
 230. Nara-ken Soekami-gun Nara … (1)
 231. Niigata-ken : Suzuki Heiz … (1)
 232. Nishimura, Soshichi; Nish … (1)
 233. Nishiyotsutsuji-dono (1)
 234. Nogiwa, Kaoru (2)
 235. Not given (1)
 236. Ogawa, Tazaemon; Akisato, … (1)
 237. Okada, Gyokuzan, 1737-181 … (1)
 238. Osada, Gyokuzan (1)
 239. Osaka (Japan) (1)
 240. Osaka : Akamatsu Kyube (1)
 241. Osaka : Fujii Katsuzo (1)
 242. Osaka : K. Kawakami (2)
 243. Osaka : Kajita Yoshizo (1)
 244. Osaka : Kanomura Shosuke (1)
 245. Osaka : Kawachiya Kihe, . … (1)
 246. Osaka : Kawachiya Tasuke (1)
 247. Osaka : Kichimonjiya Ichi … (1)
 248. Osaka : Kobayashi Rinnosu … (1)
 249. Osaka : Matsumura Kyūbē (1)
 250. Osaka : Nakamura Yoshimat … (1)
 251. Osaka : Nakamura Yoshimat … (1)
 252. Osaka : Nakano Keizō : Ma … (1)
 253. Osaka : Osaka Mainichi Sh … (1)
 254. Osaka : Tamura Hōseidō (1)
 255. Osaka : Yotaya Iuemon (1)
 256. Osaka: Kichimonjiya Ichiz … (2)
 257. Otani, Gennosuke (1)
 258. Ritsuso, Teiga (1)
 259. Sagano, Hikotaro (1)
 260. Sagano, Hikotarō (2)
 261. Sakai, Kiki (1)
 262. Sakata, Ichiro (1)
 263. Sanada, Gike (1)
 264. Seibi : Urabe Seiichi (1)
 265. Sekkoku (1)
 266. Sekkoku. (1)
 267. Settsu no Kuni Higashinar … (1)
 268. Shibata, Shinbē (1)
 269. Shimidzu, Y. (1)
 270. Shimizu Yoshiyasu (1)
 271. Shimizu, Shigeyuki (1)
 272. Shinoda, Saijirō (1)
 273. Shuchikutei, Kisui; Osaka … (1)
 274. Suganuma, Akira (3)
 275. Suiryusai, 19th cent.; Se … (1)
 276. Suma, Kanbē (1)
 277. Takashiba, Sanʼyū (1)
 278. Takehara, Shunchōsai, d. … (1)
 279. Takehara, Yoshibē (1)
 280. Takeuchi, Seishū (1)
 281. Takeuchi, Shōnosuke (1)
 282. Takeuchi, Sozaburo (1)
 283. Terai, Yonekichi. (1)
 284. Tojo, Kindai, 1795-1878 (1)
 285. Tokyo : Ando Rikinosuke (1)
 286. Tokyo : Aono Yuzaburo (1)
 287. Tokyo : Furukawaya Katsug … (2)
 288. Tokyo : Ishimura Teiichi (1)
 289. Tokyo : Kinkodo (1)
 290. Tokyo : Kobayashigumi (1)
 291. Tokyo : Matsumura Jinbe (2)
 292. Tokyo : Miyazaki Ryujo. (1)
 293. Tokyo : Sagano Hikotaro (1)
 294. Tokyo : Saibikan (1)
 295. Tokyo : Shinoda Saijirō (1)
 296. Tokyo : Tetsudōkyoku (1)
 297. Tokyo : Uemura Shigesabur … (1)
 298. Tokyo: Sagano Hikotarō (1)
 299. Torigai, Dosai (1)
 300. Toto : Izumiya Ichibe ... … (1)
 301. Toto : Suhara Mohe, ...[e … (1)
 302. Toto : Suharaya Mohe ... … (1)
 303. Toyokumi (2)
 304. Tsujimoto, Kyūbē (1)
 305. Tsuneshichi, Saiji (1)
 306. Tsurumine, Shigenobu, 178 … (1)
 307. Tsuruya, Riemon (1)
 308. Uemura, Shigesaburo (1)
 309. Uemura, Shigesaburō (1)
 310. Unknown (2)
 311. Urabe, Seiichi (1)
 312. Ushibukaya (1)