Browse All

1630
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinpan Nihonkoku oez …
Pocket Map
1657
Kono, Dosei
Cover: Meireki shinpan Osaka …
Pocket Map
1677
Hangiya, Jiroemon
Cover: Saikai ezu.
Separate Map
1680
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Zoho Edo oezu.
Pocket Map
1684
Hyoshiya Ichirobe, 17th cent …
Cover: Eiri Edo oezu.
Pocket Map
1685
Anonymous
Cover: Shinpan Nihonkoku oez …
Case Map
1687
Komaki, Mino
Cover: Tokaido narabini Saig …
Separate Map
1687
Covers: Kyō ezu.
Case Map
1689
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Cover: Edo zukan komoku.
Pocket Map
1690
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Cover: Nihon oezu.
Case Map
1690
Tsuruya, Riemon
Covers: Shinpan zōho Kyō no …
Pocket Map
1691
Ishikawa, Toshiyuki
Covers: Nihon kaisan chōriku …
Case Map
1691
Ishikawa, Toshiyuki
Covers: Nihon kaisan chōriku …
Case Map
1692
Unknown
Cover: Zoho Osaka zu.
Pocket Map
1694
Ishikawa, Ryusen
Cover: Nihon kaisan chorikuz …
Pocket Map
1696
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1700
Mabuchi, Jikoan; Okada, Keis …
Cover: Kosei Dai Nihon enbi …
Pocket Map
1707
Ishikawa, Ryusen
Cover: Hoei Koto zukan.
Pocket Map
1708
Ishikawa, Ryusen
Cover: Bankoku sokaizu/ Ishi …
Pocket Map
1709
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1710
Hotan, 1654-1738
Cover: Nanzenbushu bankoku s …
Case Map
1710
Ishikawa, Ryusen
Cover: Bundo Edo oezu.
Pocket Map
1710
Hayashi, Yoshinaga
Covers: Shinpan zōho Kyō ezu …
Pocket Map
1717
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1723
Hayashi, Yoshinaga
Covers: Shinsen zōho Kyō ezu …
Case Map
1724
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1725
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Covers: Shinsen zōho Kyō ōez …
Case Map
1729
Kaempfer, Engelbert, 1651-17 …
Cover: Beschryving van Japan …
Geography Book
1730
Anonymous
Cover: Dai Nihonkoku zenbi z …
Pocket Map
1730
Anonymous
Cover: Dai Nihonkoku zenbi z …
Pocket Map
1735
Nakamura, Kanjisai; Takagi, …
Cover: Yamato no Kuni oezu.
Case Map
1740
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Osaka oe …
Case Map
1741
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Case Map
1742
Yamashita, Shigemasa; Muraka …
Cover: Omi no Kuni saikenzu.
Case Map
1748
Anonymous
Cover: Settsu no Kuni meisho …
Case Map
1748
Ishikawa, Ryusen; Koosai, Gy …
Cover: Bunken Enkyo Edo oezu …
Case Map
1770
Torigai, Dosai
Cover: Dai Nihon dochu kotei …
Pocket Map
1775
Shuchikutei, Kisui; Osakaya, …
Cover: Ise no Kuni shinto sa …
Pocket Map
1779
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Cover: Kaisei Nihon yochi ro …
Pocket Map
1778
Hyakuga; Shimokobe, Shusui, …
Cover: Yamashiro shu oezu.
Pocket Map
1790
Takehara, Shunchōsai, d. 180 …
Covers: Shitennōji garanzu.
Case Map
1791
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801 …
Cover: Kaisei Nihon yochi ro …
Case Map
1799
Nishimura, Soshichi; Nishimu …
Cover: Saihan shinkai on Edo …
Pocket Map
1800
Mitsuchika; Yoshida, Bunzabu …
Cover: Dai Nihon zenzu no uc …
Pocket Map
1800
Ogawa, Tazaemon; Akisato, Ri …
Cover: Kyo mizu Karaku okozu …
Separate Map
1800
Utagawa, Sadahide, 1807-1873 …
Cover: Hitachi Yashu dochu s …
Pocket Map
1800
Chisakukan, Shokyoku; Fujita …
Cover: Dai Nihon dochu zukan …
Pocket Map
1804
Harimaya, Kyube
Cover: Sesshu Osaka oezu.
Pocket Map