REFINE

 
 

REMOVE

 1. Covers

WHO

 1. 's Gravenhage : P. Gosse … (1)
 2. [Edo : Tahe] (1)
 3. [Edo] : Daikokuya Chouemo … (2)
 4. [Edo] : Hyoshiya Ichirobe (1)
 5. [Edo] : Nishimura Soshich … (1)
 6. [Edo] : Sagamiya Tahe (1)
 7. [Edo] : Sudo Gonbe (1)
 8. [Edo] : Yamaguchiya Tobe (1)
 9. [Edo] : Yoshidaya Bunzabu … (1)
 10. [Edo]: Wakabayashi Kihē : … (1)
 11. [Himeji] : Honjo Sukeji (1)
 12. [Japan : s.n.] (7)
 13. [Japan] : Hikida Toryu (6)
 14. [Japan] : Maruya Heijirō (2)
 15. [Japan] : Maruya Tetsujir … (2)
 16. [Japan] : Yamashiroya Mat … (2)
 17. [Kyoto] : Fugetsu Shozaem … (2)
 18. [Kyoto] : Hayashi-shi Yos … (4)
 19. [Kyoto] : Ikeda Tokoku (1)
 20. [Kyoto] : Nakamura Asakic … (3)
 21. [Kyoto] : Otani Gennosuke (1)
 22. [Kyoto] : Tanaka Jihe (1)
 23. [Kyoto]: Fukui Genjirō (2)
 24. [Kyoto]: Fūgetsu Shōzaemo … (1)
 25. [Kyoto]: Katō Eitarō (1)
 26. [Kyoto]: Kawakatsu Tokuji … (1)
 27. [Kyoto]: Kondō Tajūrō (1)
 28. [Kyoto]: Nishitotsutsuji- … (1)
 29. [Kyoto]: Tanaka Jihē (2)
 30. [Osaka : Osaka Shigakukai … (1)
 31. [Osaka] : Akashi Chushich … (1)
 32. [Osaka] : Harimaya Kyube, … (1)
 33. [Osaka] : Ogawa Shinsuke … (1)
 34. [Osaka]: Mori Bunzō (1)
 35. [Osaka]: Morimoto Tasuke (1)
 36. [S.1. : s.n.] (2)
 37. [S.1] : Asahi Shinbunsha (1)
 38. [S.l. : Copyright by Rane … (1)
 39. [S.l. : s.n.] (6)
 40. [S.l.] : Copyright by Kon … (1)
 41. [s.l.] : Senryuken : Shik … (1)
 42. [S.l.] : Yamashiroya Moha … (1)
 43. [Tokyo] : Chirikyoku Chis … (1)
 44. [Tokyo] : Hirano Denkichi (1)
 45. [Tokyo] : Inoue Katsugoro (1)
 46. [Tokyo] : Inoue Mohe (1)
 47. [Tokyo] : Kansendo ; Kinr … (1)
 48. [Tokyo] : Kodama Matashic … (1)
 49. [Tokyo] : Maki Bunjiro (1)
 50. [Tokyo] : Matsui Chube (1)
 51. [Tokyo] : Nagaoka Shinsuk … (1)
 52. [Tokyo] : Noshomusho Chis … (1)
 53. [Tokyo] : Noshomusho Chis … (2)
 54. [Tokyo] : Ogawa Toramatsu (1)
 55. [Tokyo] : Okawa Jukichi (1)
 56. [Tokyo] : Okura Magobe (1)
 57. [Tokyo] : Okura Yasugoro (1)
 58. [Tokyo] : Rikugun Sanboky … (1)
 59. [Tokyo] : Shimizu Kahe (1)
 60. [Tokyo] : Tenshokaku (1)
 61. [Tokyo] : Tsunajima Kamek … (1)
 62. [Tokyo] : Uemura Shigesab … (1)
 63. [Tokyo] : Yamanaka Ichibe (8)
 64. [Tokyo]: Hirano Denkichi (1)
 65. [Tokyo]: Inoue Katsugorō (2)
 66. [Tokyo]: Kodama Matashich … (1)
 67. [Tokyo]: Ono Tōkichi (1)
 68. [Tokyo]: Sagano Hikotarō (1)
 69. [Tokyo]: Suzuki Kanjirō (1)
 70. [Tokyo]: Toyama Daijirō (1)
 71. [Tokyo]: Yamanaka Zenzabu … (1)
 72. [Tokyo]: Yasuda Yasugorō (1)
 73. [Tokyo]: Ōkawa Jōkichi (3)
 74. Ando, Rikinosuke (1)
 75. Ando, Tokube (2)
 76. Andō, Hiroshige, 1797-185 … (5)
 77. Anonymous (9)
 78. Aoki, Nobumasa (1)
 79. Arai, Ryuson (1)
 80. Asahi Shinbunsha (1)
 81. Asai, Hironobu (1)
 82. Asai, Koei (1)
 83. Asano, Bunzaburō (1)
 84. Aso, Etsuzo (2)
 85. Chisakukan, Shokyoku; Fuj … (1)
 86. Chishitsu Chosajo (Japan) (1)
 87. Daikokuya, Chouemon; Nish … (2)
 88. Edo : Osakaya Heizaburo (1)
 89. Edo : Sagamiya Tahe (1)
 90. Edo : Suharaya Mohe (1)
 91. Edo : Yamamoto Heikichi z … (2)
 92. Edo : Yorozuya Heishiro (1)
 93. Edo : Yorozuya Seibe : Ya … (1)
 94. Edo: Sagamiya Tahe (1)
 95. Edo: Sagamiya Tahē (2)
 96. Edo: Suhara Mohe (1)
 97. Edo: Tsutaya Kichizō (1)
 98. Eishōsai Chōki, fl. 1789- … (2)
 99. Ezuya, Shōhachi (1)
 100. Fuhai (1)
 101. Fujitani, Ihe (1)
 102. Fujiya, Yahe; Kichimonjiy … (1)
 103. Fukutomi, Seisui (1)
 104. Fushimi: Hachidaiya Yakic … (1)
 105. Fūgetsu, Shozaemon (1)
 106. Goto, Shichiroemon (2)
 107. Hachidaiya, Yakichi (1)
 108. Hangiya, Jiroemon (1)
 109. Harimaya, Kyube (1)
 110. Hashimoto, Chogetsu (2)
 111. Hashimoto, Chōgetsu (2)
 112. Hayashi, Yoshinaga (13)
 113. Hikida, Toryu (6)
 114. Hirano, Denkichi (2)
 115. Hiranoya, Mohē (2)
 116. Honjo-ku [Tokyo] : Kobaya … (2)
 117. Hotan, 1654-1738 (1)
 118. Hyakuga; Shimokobe, Shusu … (1)
 119. Hyoshiya Ichirobe, 17th c … (1)
 120. Ichikawa, Raijiro (1)
 121. Ide, Inosuke (1)
 122. Ikeda, Eisen, 1790-1848 (2)
 123. Ikeda, Eisen, 1790-1865 (2)
 124. Ikeda, Tokoku (1)
 125. Ikeda, Tori; Nakamura, Na … (1)
 126. Ikeda, Tori; Nakamura, Na … (1)
 127. Ikeda, Tōri (3)
 128. Ikeda, Tōri Shujin kosei (2)
 129. Ikeda, Tōri Tōen (1)
 130. Ikeda, Tōri; Shujin kosei (1)
 131. Imai, Shigetaka (1)
 132. Inoue, Mohe (1)
 133. Ishikawa, Ryusen (4)
 134. Ishikawa, Ryusen; Koosai, … (1)
 135. Ishikawa, Toshiyuki (2)
 136. Ishikawa, Toshiyuki; Saga … (2)
 137. Ito, Ryuzan (1)
 138. Ito, Ryuzan; Kagetsudo, Y … (1)
 139. Ito, Seisai (1)
 140. Ito, Seishuku (1)
 141. Itō, Inosuke (2)
 142. Itō, Sensuke (1)
 143. Itō, Son'ichirō (1)
 144. Izawa, Komakichi (1)
 145. Japan. Naimusho. Chirikyo … (1)
 146. Japan. Noshomusho. Chishi … (2)
 147. Japan. Noshomusho. Chishi … (1)
 148. Japan. Rikugun. Sanbokyok … (1)
 149. Japan. Rikugun. Sanbokyok … (1)
 150. Japan. Tetsudōshō (1)
 151. Jiji Shinposha (1)
 152. Kabai, Tatsunosuke (2)
 153. Kaempfer, Engelbert, 1651 … (1)
 154. Kamisaka, Yoshishige (3)
 155. Kanazawa, Ryota (1)
 156. Kashihara, Yoshinaga (1)
 157. Kataoka, Kenzo (1)
 158. Kataoka, Kenzō (2)
 159. Katō, Eitarō (1)
 160. Kawakami, K. (1)
 161. Kawakami, Kan (1)
 162. Kawakatsu, Tokujirō (1)
 163. Kawasaki, Chitora (1)
 164. Kazusa no Kuni Togane : T … (1)
 165. Keicho [Kyoto] : Bundaike … (1)
 166. Kichimonjiya, Ichizaemon (2)
 167. Kikuchi, Shuzo (1)
 168. Kikuchi, Shuzo; Utagawa, … (1)
 169. Kishida, Ginko, 1833-1905 (2)
 170. Kobayashi, Gisaburo (1)
 171. Kobayashi, Hisashi (1)
 172. Kobayashi, Nenzan (1)
 173. Kobayashi, Nenzan zuga ; … (1)
 174. Kobayashi, Tojiro (1)
 175. Kodama, Matashichi (2)
 176. Kofu : Murataya Kotaro (1)
 177. Koizumi, Kimei (1)
 178. Kokuryukai (1)
 179. Komaki, Mino (1)
 180. Kondō, Tajūrō (1)
 181. Kono, Dosei (1)
 182. Konosu : Nagashima Giichi … (1)
 183. Koto : [s.n.] (1)
 184. Koyasan : Kagetsudo Yasub … (1)
 185. Kurihara, Chishō (1)
 186. Kyo : Hayashi-shi Yoshina … (5)
 187. Kyo : Hayashi-shi Yoshina … (1)
 188. Kyo : Takehara Yoshibe (1)
 189. Kyo: Takehara Yoshibe (1)
 190. Kyoto : Fugetsu Shozaemon (1)
 191. Kyoto : Fujitani Ihe (1)
 192. Kyoto : Fukui Genjiro ... … (1)
 193. Kyoto : Fūgetsu Shōzaemon (1)
 194. Kyoto : Izumoji Bunjiro . … (1)
 195. Kyoto : Kobayashi Tojiro (1)
 196. Kyoto : Metogiya Sohachi (1)
 197. Kyoto : Ogawa Tazaemon, . … (1)
 198. Kyoto : Tsujimoto Kyūbē (1)
 199. Kyoto : Zeniya Shobe, ... … (1)
 200. Kyoto: Aoki Nobumasa (1)
 201. Kyoto: Fūgetsu Shōzaemon (4)
 202. Kyoto: Itō Inosuke (2)
 203. Kyoto: Kobayashi Hisashi (1)
 204. Kyoto: Nakamura Asakichi (4)
 205. Kyoto: Suma Kanbē (2)
 206. Kyoto: Takehara Yoshibē (3)
 207. Kyoto: Terai Yonekichi (1)
 208. Kyoto: Ōtani Jinbē (1)
 209. Kyō: Hayashi-shi Yoshinag … (3)
 210. Kyō: Shōhonʼya Kichibē (1)
 211. Kyō: Tsuruya Riemon (1)
 212. Kōto: Heiansha (2)
 213. Kōto: Hiranoya Mohē (2)
 214. Kōto: Nagata Chōbē, ... e … (1)
 215. Kōto: Nagata Chōbē,---et … (1)
 216. Kōto: Tōto (1)
 217. Mabuchi, Jikoan; Okada, K … (1)
 218. Maki, Bunjiro (1)
 219. Makita, Aikyo (1)
 220. Matsuda, Rokuzan; Kawachi … (1)
 221. Matsuda, Tadashi (1)
 222. Matsukawa, Hanzan, 1818-1 … (1)
 223. Matsumoto, Ryuzan (1)
 224. Matsumura, Kyūbē (1)
 225. Matsuo, Satarō (1)
 226. Metogiya, Sohachi (1)
 227. Minaguchi, Ryunosuke (2)
 228. Mino Gifu: Tōgaidō (1)
 229. Minobe, Tokujirō (1)
 230. Mise, Teikan (1)
 231. Mitsuchika; Yoshida, Bunz … (1)
 232. Miyawaki, Tsukaku (7)
 233. Miyazaki, Ryujo (1)
 234. Mori, Fusai; Subaraya, Mo … (1)
 235. Mori, Josuke (1)
 236. Mori, Kinseki (1)
 237. Murata, Shinkei (1)
 238. Nagakubo, Sekisui, 1717-1 … (3)
 239. Nagakubo, Sekisui, 1717-1 … (1)
 240. Nagakubo, Sekisui, 1717-1 … (1)
 241. Nagaoka, Shinsuke (1)
 242. Nagasaki : Ushibukaya (1)
 243. Nagoya : Keiisha (1)
 244. Nakamura, Asakichi (1)
 245. Nakamura, Kanjisai; Takag … (1)
 246. Nakamura, Kenzo; Goto, Sh … (1)
 247. Nakazawa Hachibē, engrave … (1)
 248. Nakazawa, Tatsukichi (1)
 249. Naniwa : Akamatsu Kyube (1)
 250. Naniwa : Asano Yahe (1)
 251. Naniwa : Fujiya Yahe : Ki … (1)
 252. Naniwa : Murakami Ihe : O … (1)
 253. Naoe, Sotojiro (1)
 254. Nara : Ezuya Shōhachi (1)
 255. Nara-ken Soekami-gun Nara … (1)
 256. Niigata-ken : Suzuki Heiz … (1)
 257. Nishimura, Soshichi; Nish … (1)
 258. Nishiyotsutsuji-dono (1)
 259. Nogiwa, Kaoru (2)
 260. Not given (1)
 261. Ogawa, Takuji, 1870-1941 (1)
 262. Ogawa, Tazaemon; Akisato, … (1)
 263. Oka, Shu (1)
 264. Okada, Gyokuzan, 1737-181 … (1)
 265. Osada, Gyokuzan (1)
 266. Osaka (Japan) (1)
 267. Osaka : Akamatsu Kyube (1)
 268. Osaka : Akashi Chugado (1)
 269. Osaka : Fujii Katsuzo (1)
 270. Osaka : K. Kawakami (2)
 271. Osaka : Kajita Yoshizo (1)
 272. Osaka : Kanomura Shosuke (1)
 273. Osaka : Kawachiya Kihe, . … (1)
 274. Osaka : Kawachiya Tasuke (1)
 275. Osaka : Kichimonjiya Ichi … (1)
 276. Osaka : Kobayashi Rinnosu … (1)
 277. Osaka : Matsumura Kyūbē (1)
 278. Osaka : Nakamura Yoshimat … (1)
 279. Osaka : Nakamura Yoshimat … (1)
 280. Osaka : Nakano Keizō : Ma … (1)
 281. Osaka : Osaka Mainichi Sh … (1)
 282. Osaka : Tamura Hōseidō (1)
 283. Osaka : Yoshioka Heisuke (1)
 284. Osaka : Yotaya Iuemon (1)
 285. Osaka: Kichimonjiya Ichiz … (2)
 286. Osaka: Osaka Mainichi Shi … (1)
 287. Otani, Gennosuke (1)
 288. Ritsuso, Teiga (1)
 289. Sagano, Hikotaro (1)
 290. Sagano, Hikotarō (2)
 291. Sakai, Kiki (1)
 292. Sakata, Ichiro (1)
 293. Sanada, Gike (1)
 294. Sato, Seiyo (1)
 295. Seibi : Urabe Seiichi (1)
 296. Sekkoku (1)
 297. Sekkoku. (1)
 298. Settsu no Kuni Higashinar … (1)
 299. Shibata, Shinbē (1)
 300. Shimidzu, Y. (1)
 301. Shimizu Yoshiyasu (1)
 302. Shimizu, Shigeyuki (1)
 303. Shinoda, Saijirō (1)
 304. Shuchikutei, Kisui; Osaka … (1)
 305. Suganuma, Akira (3)
 306. Suiryusai, 19th cent.; Se … (1)
 307. Suma, Kanbē (1)
 308. Tajima, Ryukei (1)
 309. Takashiba, Sanʼyū (1)
 310. Takehara, Shunchōsai, d. … (1)
 311. Takehara, Yoshibē (1)
 312. Takeuchi, Seishū (1)
 313. Takeuchi, Shōnosuke (1)
 314. Takeuchi, Sozaburo (1)
 315. Tanase, Shozo (1)
 316. Terai, Yonekichi. (1)
 317. Tojo, Kindai, 1795-1878 (1)
 318. Tojo, Kindai, 1795-1878; … (1)
 319. Tokyo : Ando Rikinosuke (1)
 320. Tokyo : Aono Yuzaburo (1)
 321. Tokyo : Furukawaya Katsug … (2)
 322. Tokyo : Ishimura Teiichi (1)
 323. Tokyo : Jiji Shinposha (1)
 324. Tokyo : Kinkodo (1)
 325. Tokyo : Kobayashigumi (1)
 326. Tokyo : Kobunkan (1)
 327. Tokyo : Matsumura Jinbe (2)
 328. Tokyo : Meizankaku (1)
 329. Tokyo : Miyazaki Ryujo. (1)
 330. Tokyo : Rakuzendo ; Shang … (2)
 331. Tokyo : Sagano Hikotaro (1)
 332. Tokyo : Saibikan (1)
 333. Tokyo : Shinoda Saijirō (1)
 334. Tokyo : Tetsudōkyoku (1)
 335. Tokyo : Toyodo Shiten (2)
 336. Tokyo : Uemura Shigesabur … (1)
 337. Tokyo : Utsugi Nobuo (1)
 338. Tokyo: Fuzanbo (1)
 339. Tokyo: Sagano Hikotarō (1)
 340. Torigai, Dosai (1)
 341. Toto : Izumiya Ichibe ... … (1)
 342. Toto : Suhara Mohe, ...[e … (1)
 343. Toto : Suharaya Mohe ... … (1)
 344. Toyokumi (2)
 345. Tsujimoto, Kyūbē (1)
 346. Tsuneshichi, Saiji (1)
 347. Tsurumine, Shigenobu, 178 … (1)
 348. Tsuruya, Riemon (1)
 349. Uemura, Shigesaburo (1)
 350. Uemura, Shigesaburō (1)
 351. Unknown (3)
 352. Urabe, Seiichi (1)
 353. Ushibukaya (1)
 354. Utagawa, Kuniteru, 1830?- … (2)
 355. Utagawa, Sadahide, 1807-1 … (2)
 356. Utagawa, Sadahide, 1807-1 … (1)
 357. Utagawa, Yoshimori, 1830- … (1)
 358. Yagi, Kanetatsu (1)
 359. Yamaguchi, Yonejirō (1)
 360. Yamamoto, Homeji (1)
 361. Yamamoto, Meino (1)
 362. Yamamoto, Tomonori (1)
 363. Yamanashi-ken Kotu : Nait … (1)
 364. Yamashita, Shigemasa; Mur … (1)
 365. Yasuda, Torao (1)
 366. Yokohama : Masumoto Yasug … (1)
 367. Yokohama : Masuya Yasugor … (1)
 368. Yokohama ; Tōkyō : Masumo … (1)
 369. Yokoi, Sataro; Imaeda, Sh … (1)
 370. Yomando Shujin; Murataya, … (1)
 371. Yoshida, Shin (1)
 372. Ōkawa, Jōkichi (2)
Less
REFINE 

Browse All : Covers

1-50 of 257
1 2 3  
Cover: Shinpan Nihonkoku oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinpan Nihonkok...
1630
Pocket Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Shinpan Nihonkoku oezu. [after 1630] (Title on map:) Honcho zukan komoku.
Publisher [Kyoto] : Hayashi-shi Yoshinaga
Note Description 1 map: hand col.; 68 x 166 cm., folded to 24 x 18 cm. Mounted cover title. East Asian Library call number Ca 11.
Cover: Meireki shinpan Osaka no zu.
Kono, Dosei
Cover: Meireki shinpan ...
1657
Pocket Map
 
Author Kono, Dosei
Full Title (Covers to) Meireki shinpan Osaka no zu. [1926]
Publisher [Osaka : Osaka Shigakukai]
Note In Japanese. Oriented with north to the left. Includes list of distances. Shows the castle pictorially. Col. facsim. of ed. publ.: Shinpan Osaka no zu. [Kyoto] : Kono Dosei, Meireki [1657] -- wood block print. Folded in cover 25 x 15 cm. + 1 leaflet (not scanned). East Asian Library call number: G1.
Cover: Saikai ezu.
Hangiya, Jiroemon
Cover: Saikai ezu.
1677
Separate Map
 
Author Hangiya, Jiroemon
Full Title (Covers to) Saikai ezu. [after 1677]
Note East Asian Library call number: MJ03.
Cover: Zoho Edo oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Zoho Edo oezu.
1680
Pocket Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Zoho Edo oezu : saru sangatsu aratame gomon eiri. Enpo 8 [1680]
Publisher [Kyoto] : Hayashi-shi Yoshinaga
Note East Asian Library call number: Ea6.
Cover: Eiri Edo oezu.
Hyoshiya Ichirobe, 17th...
Cover: Eiri Edo oezu.
1684
Pocket Map
 
Author Hyoshiya Ichirobe, 17th cent.
Full Title (Covers to) Eiri Edo oezu. Tenna 4 [1684]
Publisher [Edo] : Hyoshiya Ichirobe
Note East Asian Library call number: Ea9.
Cover: Shinpan Nihonkoku oezu.
Anonymous
Cover: Shinpan Nihonkok...
1685
Case Map
 
Author Anonymous
Full Title (Covers to) Shinpan Nihonkoku oezu. [1685]
Publisher [Japan : s.n.]
Note 1 map: hand col.; on sheet 71 x 163 cm., folded in cover 24 x 14 cm. Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Covers Matsumae to Tsushima and Ryukyu. Includes text and legend. Shows the distance of sea routes. Alternate Title: Nihonkoku oezu. East Asian Library call number Ca 43.
Covers: Kyō ezu.
Covers: Kyō ezu.
1687
Case Map
 
Full Title (Covers to) Kyō ezu.
Publisher Not given
Note Only back cover remains: very pale green paper on soft thin cardboard.
Cover: Tokaido narabini Saigoku dochu ezu.
Komaki, Mino
Cover: Tokaido narabini...
1687
Separate Map
 
Author Komaki, Mino
Full Title (Covers to) Tokaido narabini Saigoku dochu ezu / Komaki Mino. Jokyo 4 [1687]
Note East Asian Library call number: MJ02.
Cover: Edo zukan komoku.
Ishikawa, Toshiyuki; Sa...
Cover: Edo zukan komoku...
1689
Pocket Map
 
Author Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiya, Tahe
Full Title (Covers to) Edo zukan komoku / gako Ishikawa-shi Toshiyuki. Genroku 2 [1689]
Publisher [Edo] : Sagamiya Tahe
Note East Asian Library call number: Ea12.1.
Cover: Nihon oezu.
Ishikawa, Toshiyuki; Sa...
Cover: Nihon oezu.
1690
Case Map
 
Author Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiya, Tahe
Full Title (Covers to) Nihon oezu / Ishikawa Ryushen. Genroku 3 [1690]
Publisher Edo : Sagamiya Tahe
Note East Asian Library call number: Ca4.
Covers: Shinpan zōho Kyō no zu.
Tsuruya, Riemon
Covers: Shinpan zōho Ky...
1690
Pocket Map
 
Author Tsuruya, Riemon
Full Title (Covers to) Shinpan zōho Kyō no zu.
Publisher Kyō: Tsuruya Riemon
Note Stiff paper dark blue-green covers with black text on white labels.
Covers: Nihon kaisan chōrikuzu.
Ishikawa, Toshiyuki
Covers: Nihon kaisan ch...
1691
Case Map
 
Author Ishikawa, Toshiyuki
Full Title (Covers to) Nihon kaisan chōrikuzu.
Publisher Edo: Sagamiya Tahē
Note Covers dark green paper on soft cardboard. Text in black.
Covers: Nihon kaisan chōrikuzu.
Ishikawa, Toshiyuki
Covers: Nihon kaisan ch...
1691
Case Map
 
Author Ishikawa, Toshiyuki
Full Title (Covers to) Nihon kaisan chōrikuzu.
Publisher Edo: Sagamiya Tahē
Note Covers dark green paper on soft cardboard. Text in black.
Cover: Zoho Osaka zu.
Unknown
Cover: Zoho Osaka zu.
1692
Pocket Map
 
Author Unknown
Full Title (Covers to) Zoho Osaka zu. [1692 or 1693]
Publisher [S.l. : s.n.]
Note Title from : Kohan Osaka chizu kaisetsu / Sako keizo, p.30. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the left. Includes legend. Title added by hand. Folded in cover 19 x 11 cm. East Asian Library call number: G5.
Cover: Nihon kaisan chorikuzu zu.
Ishikawa, Ryusen
Cover: Nihon kaisan cho...
1694
Pocket Map
 
Author Ishikawa, Ryusen
Full Title (Covers to) Nihon kaisan chorikuzu zu. Genroku 7 [1694]
Publisher Edo: Sagamiya Tahe
Note Wood block print, hand col. In Japanese. Title from: Nihon chizushi / Akioka Takejiro. p.139. Covers Matsumae to Tsushima and Ryukyu. Shows places of interest pictorially. Includes lists of shrines, 2 seasonal diagrs., and distance charts and legend. Shows daimyo domains. Folded in cover 26 x 18 cm. East Asian Library call number: Ca7.
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo...
1696
Pocket Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Shinsen zoho Kyo oezu. Genroku 9 [1696].
Publisher Kyo : Hayashi-shi Yoshinaga
Note Hand col. wood block print. In Japanese. Title from: Kyoto zu somokuroku / Otsuka Takashi. p.16. Relief shown pictorially. Includes distance chart and index. Includes text on main temples and shrines. Folded to 24 x 16 cm. East Asian Library call number: F3.
Cover: Kosei Dai Nihon enbi zu.
Mabuchi, Jikoan; Okada,...
Cover: Kosei Dai Nihon ...
1700
Pocket Map
 
Author Mabuchi, Jikoan; Okada, Keishi, fl. 1701
Full Title (Covers to) Kosei Dai Nihon enbi zu/ Mabuchi-shi Jikoan zu; Okada-shi Jishoken sho. [ca. 1700]
Publisher [Japan : s.n.]
Note Description 1 map: hand col.; 76 x 119 cm., folded in cover 26 x 16 cm. Mounted cover title. East Asian Library call number Ca 22.
Cover: Hoei Koto zukan.
Ishikawa, Ryusen
Cover: Hoei Koto zukan.
1707
Pocket Map
 
Author Ishikawa, Ryusen
Full Title (Covers to) Hoei Koto zukan / Ishikawa Ryusen. Hoei 4 [1707]
Publisher [Edo : Tahe]
Note East Asian Library call number: Ea24.
Cover: Bankoku sokaizu/ Ishikawa-shi Toshiyuki.
Ishikawa, Ryusen
Cover: Bankoku sokaizu/...
1708
Pocket Map
 
Author Ishikawa, Ryusen
Full Title (Covers to) Bankoku sokaizu/ Ishikawa-shi Toshiyuki. Hoei 5 [1708]
Publisher Edo: Suhara Mohe
Note East Asian Library call number: A0.
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo...
1709
Pocket Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Shinsen zoho Kyo oezu. Hoei 6 [1709]
Publisher [Kyoto] : Hayashi-shi Yoshinaga
Note Mounted cover title. Wood block print. Hand col. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes distance chart and index. Includes text on main temples and shrines. Folded to 24 x 16 cm. East Asian Library call number: F4.1.
Cover: Nanzenbushu bankoku shoka no zu.
Hotan, 1654-1738
Cover: Nanzenbushu bank...
1710
Case Map
 
Author Hotan, 1654-1738
Full Title (Covers to) Nanzenbushu bankoku shoka no zu / Rokashi. Hoei 7 [1710]
Publisher Keicho [Kyoto] : Bundaiken Uje
Note East Asian Library call number: A1.
Cover: Bundo Edo oezu.
Ishikawa, Ryusen
Cover: Bundo Edo oezu.
1710
Pocket Map
 
Author Ishikawa, Ryusen
Full Title (Covers to) Bundo Edo oezu : kan / Ishikawa Ryusen. Hoei 7 [1710]
Publisher [Edo] : Sudo Gonbe
Note East Asian Library call number: Ea30.
Covers: Shinpan zōho Kyō ezu : shinchi iri.
Hayashi, Yoshinaga
Covers: Shinpan zōho Ky...
1710
Pocket Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Shinpan zōho Kyō ezu : shinchi iri.
Publisher Kyō: Hayashi-shi Yoshinaga
Note Pale green somewhat tattered paper covers on soft cardboard. Text in black on white labels.
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo...
1717
Pocket Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Shinsen zoho Kyo oezu. [between 1714 and 1717].
Publisher Kyo : Hayashi-shi Yoshinaga.
Note Mounted cover title. Hand col. wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes distance chart and index. Folded in cover 23 x 16 cm. East Asian Library call number: F6.
Covers: Shinsen zōho Kyō ezu.
Hayashi, Yoshinaga
Covers: Shinsen zōho Ky...
1723
Case Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Shinsen zōho Kyō ezu.
Publisher Kyō: Hayashi-shi Yoshinaga
Note Dark green heavy paper covers with black and red text, some on white labels.
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo...
1724
Pocket Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Shinsen zoho Kyo oezu. [1724 or 1725]
Publisher Kyo : Hayashi-shi Yoshinaga
Note East Asian Library call number: F1.
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo...
1725
Pocket Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Shinsen zoho Kyo oezu. [ca. 1725].
Publisher Kyo : Hayashi-shi Yoshinaga
Note Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes distance chart and index. Folded in cover 24 x 16 cm. East Asian Library call number: F8.
Covers: Shinsen zōho Kyō ōezu.
Hayashi, Yoshinaga
Covers: Shinsen zōho Ky...
1728
Case Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Shinsen zōho Kyō ōezu.
Publisher Kyō: Hayashi-shi Yoshinaga
Note Dark green paper cover over lightweight cardboard with black text on whitish labels.
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo...
1728
Pocket Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Shinsen zoho Kyo oezu. [ca. 1728].
Publisher Kyo : Hayashi-shi Yoshinaga
Note Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes distance chart and index. Folded in cover 24 x 16 cm. East Asian Library call number: F7.5.
Cover: Beschryving van Japan.
Kaempfer, Engelbert, 16...
Cover: Beschryving van ...
1729
Geography Book
 
Author Kaempfer, Engelbert, 1651-1716
Full Title (Covers to) De beschryving van Japan : behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen staat en regeering van dat ryk ... Benevens eene beschryving van het koningryk Siam / In't Hoogduytsch beschreven door Engelbert Kaempfer ... in het Engelsch overgezet, door J.G. Scheuchzer ... Die daar by gevoegt heeft het leven van den schryver ... En 'uyt het Engelsch in't Nederduytsch vertaalt.
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Note Vellum with embossed ornamentation on front and back. Spine title in pen-and-ink: Kaempfer Beschryving Japan. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Cover: Dai Nihonkoku zenbi zu.
Anonymous
Cover: Dai Nihonkoku ze...
1730
Pocket Map
 
Author Anonymous
Full Title (Covers to) Dai Nihonkoku zenbi zu : zen. [173-]
Publisher [Japan : s.n.]
Note 1 map : hand col. ; 60 x 107 cm., folded in cover 21 x 15 cm. Notes Mounted cover title. East Asian Library call number Ca 19.
Cover: Dai Nihonkoku zenbi zu.
Anonymous
Cover: Dai Nihonkoku ze...
1730
Pocket Map
 
Author Anonymous
Full Title (Covers to) Dai Nihonkoku zenbi zu : zen. [173-]
Publisher [Japan : s.n.]
Note 1 map : hand col. ; 61 x 109 cm., folded to 17 x 15 cm., in envelope 31 x 21 cm. East Asian Library call number Ca_21.
Cover: Yamato no Kuni oezu.
Nakamura, Kanjisai; Tak...
Cover: Yamato no Kuni o...
1735
Case Map
 
Author Nakamura, Kanjisai; Takagi, Kosuke; Yotaya, Iuemon
Full Title (Covers to) Yamato no Kuni oezu : zen / sakusha Nakamura Kanjisai ; kogo Yozan Kashundo ; gako Takagi Kosuke Sadetake. Kyoho 20 [1735]
Publisher Osaka : Yotaya Iuemon
Note Mounted cover title. East Asian Library call number: D255.1.
Cover: Shinsen zoho Osaka oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Osa...
1740
Case Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Shinsen zoho Osaka oezu. [ca. 1740]
Publisher [Kyoto] : Hayashi-shi Yoshinaga
Note Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the left. Main shrines and temples and a castle shown pictorially. Includes legend and distant chart. Includes inset: Sumiyoshi no ezu. Hand col., folded in cover 24 x 18 cm. East Asian Library call number: G9.
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu.
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo...
1741
Case Map
 
Author Hayashi, Yoshinaga
Full Title (Covers to) Shinsen zoho Kyo oezu. Kanpo 1 [1741]
Publisher Kyo : Hayashi-shi Yoshinaga
Note Mounted cover titles. Contents: [ken] Kitayama yori Minami sanjo made - - [kon] Kita sanjo yori Minami Fushimi made. Each measures 25 x 17 cm. East Asian Library call number: F9.
Cover: Omi no Kuni saikenzu.
Yamashita, Shigemasa; M...
Cover: Omi no Kuni saik...
1742
Case Map
 
Author Yamashita, Shigemasa; Murakami, Ihe; Otsuya, Kahe
Full Title (Covers to) Omi no Kuni saikenzu / sakusha Yamashita Shigemasa ; kogo Yamashita Shigetsugu ; kogo Mori Taketada. Kanpo 2 [1742]
Publisher Naniwa : Murakami Ihe : Otsuya Kahe
Note East Asian Library call number: D283.1.
Cover: Settsu no Kuni meisho oezu.
Anonymous
Cover: Settsu no Kuni m...
1748
Case Map
 
Author Anonymous
Full Title (Covers to) Settsu no Kuni meisho oezu. [between 1748-1803?]
Publisher [Japan : s.n.]
Note Mounted cover title. East Asian Library call number: D252.
Cover: Bunken Enkyo Edo oezu.
Ishikawa, Ryusen; Koosa...
Cover: Bunken Enkyo Edo...
1748
Case Map
 
Author Ishikawa, Ryusen; Koosai, Gyokka, 18th cent.; Yorozuya, Seibe; Yamaguchiya, Yohe
Full Title (Covers to) Bunken Enkyo Edo oezu : zen / zuko Ishikawa Ryusen ; Okumura Gyokkaishi sho. Enkyo 5 [1748]
Publisher Edo : Yorozuya Seibe : Yamaguchiya Yohe
Note Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the right. Shows land tenures of daimyo with crests. Includes inset and a rule. Shows main temples and shrines pictorially. Hand col., folded in cover 26 x 17 cm. East Asian Library call number: Ea59.
Cover: Dai Nihon dochu kotei saikenki.
Torigai, Dosai
Cover: Dai Nihon dochu ...
1770
Pocket Map
 
Author Torigai, Dosai
Full Title (Covers to) Dai Nihon dochu kotei saikenki / Suigashi. Meiwa 7 [1770]
Publisher Osaka : Kichimonjiya Ichibe ; Edo : Kichimonjiya Jirobe
Note East Asian Library call number: J1.
Cover: Ise no Kuni shinto saiken no zu.
Shuchikutei, Kisui; Osa...
Cover: Ise no Kuni shin...
1775
Pocket Map
 
Author Shuchikutei, Kisui; Osakaya, Heizaburo
Full Title (Covers to) Ise no Kuni shinto saiken no zu / Shuchikutei Kisui seizu. Anei 4 [1775]
Publisher Edo : Osakaya Heizaburo
Cover: Kaisei Nihon yochi rotei zenzu.
Nagakubo, Sekisui, 1717...
Cover: Kaisei Nihon yoc...
1779
Pocket Map
 
Author Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Full Title (Covers to) Kaisei Nihon yochi rotei zenzu / Cho Harutaka. [after 1779] [Alternate title:] Shinkoku Nihon yochi rotei zenzu.
Publisher [Japan : s.n.]
Note 1 map : hand col. ; on sheet 83 x 126 cm., folded in cover 21 x 17 cm. East Asian Library call number Ca-12.
Cover: Yamashiro shu oezu.
Hyakuga; Shimokobe, Shu...
Cover: Yamashiro shu oe...
1778
Pocket Map
 
Author Hyakuga; Shimokobe, Shusui, d. 1797
Full Title (Covers to) Yamashiro shu oezu : zen / sakusha Hyakuga ; shoga Shimokobe Shusui. Anei 7 [1778]
Publisher Kyoto : Zeniya Shobe, ... [et al.]
Note East Asian Library call number: D240.
Covers: Shitennōji garanzu.
Takehara, Shunchōsai, d...
Covers: Shitennōji gara...
1790
Case Map
 
Author Takehara, Shunchōsai, d. 1800
Full Title (Covers to) Shitennōji garanzu / Shunchōsai Takehara Nobushige zu. Kansei 2 [1790]
Publisher Osaka : Kawachiya Tasuke
Note Dark green cover with title and call number labels.
Cover: Kaisei Nihon yochi rotei zenzu.
Nagakubo, Sekisui, 1717...
Cover: Kaisei Nihon yoc...
1791
Case Map
 
Author Nagakubo, Sekisui, 1717-1801; Fujiya, Yahe
Full Title (Covers to) Kaisei Nihon yochi rotei zenzu : zoshu teihon / Cho Harutaka. Kansei 3 [1791]
Publisher Naniwa : Asano Yahe
Note 1 map : col. ; on sheet 85 x 113 cm., folded in cover 29 x 17 cm. Mounted cover title. East Asian Library call number Ca 14.
Cover: Saihan shinkai on Edo ezu.
Nishimura, Soshichi; Ni...
Cover: Saihan shinkai o...
1799
Pocket Map
 
Author Nishimura, Soshichi; Nishimuraya, Yohachi
Full Title (Covers to) Saihan shinkai on Edo ezu. Kansei 11 [1799]
Publisher [Edo] : Nishimura Soshichi : Nishimuraya Yohachi
Note Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the right. Shows land tenures of daimyo and hatamoto, with some crests. Shows main temples and shrines pictorially. Includes distance chart and legend. In color, folded in cover 21 x 12 cm. East Asian Library call number: Ea96.
Cover: Dai Nihon zenzu no uchi Sun En San zenzu.
Mitsuchika; Yoshida, Bu...
Cover: Dai Nihon zenzu ...
1800
Pocket Map
 
Author Mitsuchika; Yoshida, Bunzaburo
Full Title (Covers to) Dai Nihon zenzu no uchi Sun En San zenzu / Mitsuchika. [18--]
Publisher [Edo] : Yoshidaya Bunzaburo
Note East Asian Library call number: D145.
Cover: Kyo mizu Karaku okozu.
Ogawa, Tazaemon; Akisat...
Cover: Kyo mizu Karaku ...
1800
Separate Map
 
Author Ogawa, Tazaemon; Akisato, Rito, fl. 1780-1814
Full Title (Covers to) Kyo mizu Karaku okozu. [18--]
Publisher Kyoto : Ogawa Tazaemon, ... [et al.]
Note Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the left. Relief shown pictorially. This copy comes with Kyo no mizu by Akisato Rito. Folded to 27 x 18 cm. East Asian Library call number: F206.
Cover: Hitachi Yashu dochu saikenki.
Utagawa, Sadahide, 1807...
Cover: Hitachi Yashu do...
1800
Pocket Map
 
Author Utagawa, Sadahide, 1807-1873; Yamaguchiya, Tobe
Full Title (Covers to) Hitachi Yashu dochu saikenki : zen / Gyokuransai Teishu ga. [18--]
Publisher [Edo] : Yamaguchiya Tobe
Note Mounted cover title. East Asian Library call number: J15.1.
Cover: Dai Nihon dochu zukan.
Chisakukan, Shokyoku; F...
Cover: Dai Nihon dochu ...
1800
Pocket Map
 
Author Chisakukan, Shokyoku; Fujitani, Toyushi, 19th cent.; Izumiya, Ichibe
Full Title (Covers to) Dai Nihon dochu zukan : zen / Tomonari Shokyoku ga narabini sho ; Fujitani Toyushi kosei. [18--]
Publisher Toto : Izumiya Ichibe ... [et al.]
Note Mounted cover title. East Asian Library call number: J15.2.
Cover: Sesshu Osaka oezu.
Harimaya, Kyube
Cover: Sesshu Osaka oez...
1804
Pocket Map
 
Author Harimaya, Kyube
Full Title (Covers to) Sesshu Osaka oezu : zen. [1804]
Publisher Osaka : Akamatsu Kyube
Note Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Title on map : Sesshu Osaka gazu. Includes index of daimyos' mansions and legend. In color, folded in cover 25 x 16 cm. East Asian Library call number: G13.
1-50 of 257
1 2 3