Browse All

1868
Kawakami, K.
Cover: Bird's-eye view of Na …
Separate Map
1869
Ikeda, Tōri
Covers: Saikon annai ezu Kyō …
Case Map
1871
Kawakami, Kan
Cover: Dai Nihon chizu.
Case Map
1872
Toyokumi
Cover: Yokohama dochu ichira …
Chart Atlas
1872
Toyokumi
Cover: Yokohama dochu ichira …
Chart Atlas
1874
Minaguchi, Ryunosuke
Cover: Bankoku zenzu.
Pocket Map
1874
Fukutomi, Seisui
Cover: Ansha sekai chizu.
Pocket Map
1874
Ide, Inosuke
Cover: Dai Nihon chiri zenzu …
Pocket Map
1874
Ritsuso, Teiga
Cover: Dai Nihon kairiku yoc …
Case Map
1874
Hikida, Toryu
Box Cover: Dai Nihon Teikoku …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
Box Cover: Dai Nihon Teikoku …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
Cover: 1. Dai Nihon Teikokuk …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
Cover: 2. Dai Nihon Teikokuk …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
Cover: 3. Dai Nihon Teikokuk …
Chart Atlas
1874
Hikida, Toryu
Cover: 4. Dai Nihon Teikokuk …
Chart Atlas
1875
Oka, Shu
Cover: Zotei yochi kokaizu.
Case Map
1875
Japan. Rikugun. Sanbokyoku
Cover: Ajia tobu yochizu.
Pocket Map
1875
Urabe, Seiichi
Cover: Shinsen Nihon zenzu.
Case Map
1875
Yagi, Kanetatsu
Cover: Dai Nihon kokugun bun …
Case Map
1875
Makita, Aikyo
Cover: Kokoku kanpei kansha …
Case Map
1875
Kawasaki, Chitora
Covers: Teisei Nihon ansha y …
Case Map
1875
Anonymous
Covers: Gokurakuji (Kyoto, J …
Case Map
1875
Ikeda, Eisen, 1790-1865
Covers: Shinpan Edo no hana …
Game
1875
Ikeda, Eisen, 1790-1865
Covers: Shinpan Edo no hana …
Game
1875
Anonymous
Covers: Kaminazukushi sugoro …
Game
1875
Sekkoku.
Covers: Hōjuken gomeicha sug …
Game
1875
Andō, Hiroshige, 1797-1858
Covers: Gomeicha sugoroku [g …
Game
1875
Sekkoku
Covers: Hōjuken ochamei sugo …
Game
1875
Andō, Hiroshige, 1797-1858
Covers: Tōkaidō yūreki sugor …
Game
1875
Andō, Hiroshige, 1797-1858
Covers: Tōkaidō yūreki sugor …
Game
1875
Andō, Hiroshige, 1797-1858
Covers: Kokkei dōchū goriyak …
Game
1875
Andō, Hiroshige, 1797-1858
Covers: Kokkei dōchū goriyak …
Game
1875
Eishōsai Chōki, fl. 1789-182 …
Covers: Shinpan utamakura dō …
Game
1875
Eishōsai Chōki, fl. 1789-182 …
Covers: Shinpan utamakura dō …
Game
1876
Ichikawa, Raijiro
Cover: Jutei bankoku chizu.
Pocket Map
1876
Kashihara, Yoshinaga
Cover: Nihon riteizu.
Case Map
1876
Matsuda, Tadashi
Cover: Dai Nihon yochi shinz …
Case Map
1876
Miyazaki, Ryujo
Cover: Shintei Nihon yochi z …
Case Map
1876
Koizumi, Kimei
Cover: Sado zenzu.
Pocket Map
1877
Mise, Teikan
Cover: Nihonkoku chiri shina …
National Atlas
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Mori, Kinseki
Cover: Shinsen Dai Nihon kai …
Case Map
1877
Takeuchi, Sozaburo
Cover: Kaimei Kokoku shinzu.
Pocket Map
1877
Arai, Ryuson
Cover: Zoho Osaka-fu kanka s …
Pocket Map