REFINE 

Browse All : Pocket Map of Omi Region (Japan)

1-3 of 3
Omi chishi yakuzu : zen
Mukasa, Teikan
Omi chishi yakuzu : zen
1894
Pocket Map
 
Author Mukasa, Teikan
Full Title Omi chishi yakuzu : zen / Mukasa, Teikan. Meiji 27 [1894]
Publisher Shiga-ken Takashima-gun : Uehara Shichiemon ; Shiga-ken Otsu : Shimabayashi Senjiro
Note Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Oriented with north to the left. Relief shown by hachures. Includes legend.
Shiga-ken kannai Omi no Kuni shinchizu
Nakai, Hisajiro
Shiga-ken kannai Omi no...
1903
Pocket Map
 
Author Nakai, Hisajiro
Full Title Shiga-ken kannai Omi no Kuni shinchizu. Nakai, Hisajiro / Meiji 36 [1903]
Publisher Shiga-ken Otsu-shi : Nakai Hisajiro
Note Lithograph. In Japanese. Oriented with north to the left. Relief shown by hachures. Includes 1 inset : Otsu shigai chizu. Includes distance charts and legend. Includes views of tourist attractions on verso.
Shiga-ken kannai Omi no Kuni shinchizu
Nakai, Hisajiro
Shiga-ken kannai Omi no...
1903
Pocket Map
 
Author Nakai, Hisajiro
Full Title Shiga-ken kannai Omi no Kuni shinchizu. Nakai, Hisajiro / Meiji 36 [1903]
Publisher Shiga-ken Otsu-shi : Nakai Hisajiro
Note Lithograph. In Japanese. Oriented with north to the left. Relief shown by hachures. Includes 1 inset : Otsu shigai chizu. Includes distance charts and legend. Includes views of tourist attractions on verso.
1-3 of 3