Browse All

1680
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Zoho Edo oezu.
Pocket Map
1680
Hayashi, Yoshinaga
Zoho Edo oezu.
Pocket Map
1684
Hyoshiya Ichirobe, 17th cent …
Cover: Eiri Edo oezu.
Pocket Map
1684
Hyoshiya Ichirobe, 17th cent …
Eiri Edo oezu.
Pocket Map
1689
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Cover: Edo zukan komoku.
Pocket Map
1689
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Edo zukan komoku.
Pocket Map
1707
Ishikawa, Ryusen
Cover: Hoei Koto zukan.
Pocket Map
1707
Ishikawa, Ryusen
Hoei Koto zukan.
Pocket Map
1710
Ishikawa, Ryusen
Cover: Bundo Edo oezu.
Pocket Map
1710
Ishikawa, Ryusen
Bundo Edo oezu.
Pocket Map
1736
Kondo, Kiyoharu
Kaichu Oedo no zu
Pocket Map
1799
Nishimura, Soshichi; Nishimu …
Cover: Saihan shinkai on Edo …
Pocket Map
1799
Nishimura, Soshichi; Nishimu …
Saihan shinkai on Edo ezu.
Pocket Map
1800
Unknown
Edo ezu
Pocket Map
1800
Takashiba, Sanyu
Edo no zu
Pocket Map
1816
Iwatoya, Kisaburo
Kaisei bisai bunken on Edo e …
Pocket Map
1829
Subaraya, Mohe
Kaisei shohei on Edo ezu
Pocket Map
1829
Yorakuji
Bushu Edo roku Amida junpai …
Pocket Map
1840
Moriya, Jihe
Edo omitsuke ryakuzu
Pocket Map
1845
Daitokuin
Kobo Daishi gokyuseki utsush …
Pocket Map
1851
Anonymous
Musashino Koganei sakura jun …
Pocket Map
1859
Yamada-shi
Kobo Daishi gokyuseki no uts …
Pocket Map
1868
Unknown
Kaisei Tokyo kubun on ezu : …
Pocket Map
1871
Yoshidaya, Bunzaburo
Tokyo shochizu
Pocket Map
1876
Kumehara, Bunji
Tokyo kubun ezu
Pocket Map
1878
Yasuda, Torao
Jugoku rokugun Tokyo kubun z …
Pocket Map
1880
Inoue, Mohe
Kaimei Tokyo kubun on ezu
Pocket Map
1880
Shimizu, Shigeyuki
Tokyo kubun ezu : zen
Pocket Map
1880
Shimizu, Shigeyuki
Tokyo kubun ezu : zen
Pocket Map
1881
Obayashi, Shizuka
Tokyo kubun saikenzu
Pocket Map
1881
Ito, Iwajiro
Kaisei Tokyo kubun on ezu : …
Pocket Map
1881
Hirano, Denkichi
Meisho eiri Tokyo kubun zenz …
Pocket Map
1882
Hirano, Denkichi
Meisho eiri Tokyo kubun zenz …
Pocket Map
1882
Inoue, Mohe
Cover: Meisho eiri Tokyo hog …
Pocket Map
1882
Inoue, Mohe
Meisho eiri Tokyo hogaku ich …
Pocket Map
1883
Omura, Koshichi
Meisho eiri Tokyo shinzu : z …
Pocket Map
1884
Kondo, Heijo, 1832-1901.
Choroku nenkan Edo zusetsu
Pocket Map
1887
Inoue, Katsugoro
Meisho eiri Tokyo shinzu : z …
Pocket Map
1888
Sagano, Hikotaro
Kaisei Tokyo zenzu
Pocket Map
1888
Sagano, Hikotaro
Meiji kaisei Tokyo zenzu
Pocket Map
1890
Fukase, Kamejiro
Meisho eiri kaisei Tokyo shi …
Pocket Map
1890
Inoue, Katsugoro
Meisho eiri Tokyo shinzu : z …
Pocket Map
1892
Kanazawa, Ryota
Cover: Shinsen Tokyo zenzu.
Pocket Map
1892
Kanazawa, Ryota
Shinsen Tokyo zenzu.
Pocket Map
1893
Inoue, Katsugoro
Meisho eiri Tokyo shinzu : z …
Pocket Map
1894
Sagano Hikotaro
Meiji kaisei Tokyo zenzu
Pocket Map
1894
Matsunaga, Sakujiro
Jissoku kaisei Tokyo shinzu
Pocket Map
1895
Nakamura, Chokichi
Kaisei Tokyo meisai zenzu
Pocket Map
1905
Ando, Rikinosuke
Cover: Tokyo-shi zenzu.
Pocket Map
1905
Ando, Rikinosuke
Tokyo-shi zenzu.
Pocket Map