Browse All

1690
Tsuruya, Riemon
Covers: Shinpan zōho Kyō no …
Pocket Map
1690
Tsuruya, Riemon
Shinpan zōho Kyō no zu.
Pocket Map
1696
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1696
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1709
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1709
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1710
Hayashi, Yoshinaga
Covers: Shinpan zōho Kyō ezu …
Pocket Map
1710
Hayashi, Yoshinaga
Shinpan zōho Kyō ezu : shinc …
Pocket Map
1724
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1724
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1725
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1725
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1739
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1749
Yoshinoya
Zoho Kyo Rakuchu narabini Ra …
Pocket Map
1751
Noda, Tohachi
Shinpan kaisei Kyo ezu michi …
Pocket Map
1763
Noda, Tohachi
Horeki kaisei Kyo ezu michin …
Pocket Map
1764
Unknown
Kaiho Kyo ezu : zen
Pocket Map
1774
Shohonya, Kichibe
Kaiho Kyo ezu
Pocket Map
1781
Noda, Tohachi
Kyo ezu michinori tsuki : ze …
Pocket Map
1786
Fuhai
Tenmei shinpan shuchu Kyo ez …
Pocket Map
1800
Iseya, Hanbe
Kyoto meisho annai ryakuzu
Pocket Map
1800
Imakumano Kannonji
Miyako Higashiyama meisho ry …
Pocket Map
1811
Ogawa, Tazaemon
Kaisei bunken shinsen Kyo ez …
Pocket Map
1831
Takehara, Yoshibe
Takehara, Yoshibe
Pocket Map
1831
Toraya, Kyuzaemon
Shin kaisei Kyo no zu
Pocket Map
1832
Takehara, Yoshibē
Covers: Kaisei bungen shinse …
Pocket Map
1832
Takehara, Yoshibē
Kaisei bungen shinsen Kyō zu …
Pocket Map
1832
Takehara, Yoshibē
Verso: Kaisei bungen shinsen …
Pocket Map
1841
Metogiya, Sohachi
Cover: Kyo no mizu Karaku ok …
Pocket Map
1841
Metogiya, Sohachi
Kyo no mizu Karaku oko zu.
Pocket Map
1841
Ikeda, Tori
Tenpo kaisei shuchu Kyo ezu
Pocket Map
1843
Ikeda, Tori
Anken Kyoto saizu
Pocket Map
1843
Ikeda, Tori
Bandai Kyoto ezu
Pocket Map
1850
Maruya, Zenbe
Kaisei Kyo ezu
Pocket Map
1850
Maruya, Zenzaburo
Kaisei Kyo ezu: zen
Pocket Map
1854
Kashiwaya, Shirobe
On Tsuiji naizu: zen
Pocket Map
1854
Unknown
Kaei shichi tora no toshi Ky …
Pocket Map
1860
Unknown
Teito saikenzu
Pocket Map
1861
Ikeda, Tori
Tebiki Kyo ezu
Pocket Map
1863
Toundo
Kaisei Dairi saiken no zu : …
Pocket Map
1863
Ikeda, Hozen
Kaisei Kumoi saikenzu
Pocket Map
1863
Toundo
Dairi onzu
Pocket Map
1863
Kawakita, Rekien
Jinja bukkaku koseki yurai M …
Pocket Map
1863
Kawakita, Rekien
Jinja bukkaku koseki yurai M …
Pocket Map
1864
Unknown
Kaisei Dairi saiken no zu : …
Pocket Map
1864
Unknown
Kosei Dairi saiken no zu
Pocket Map
1864
Ikeda, Tōri
Covers: Saiken annai ezu Kyō …
Pocket Map
1864
Ikeda, Tōri
Saiken annai ezu Kyō meisho …
Pocket Map