Browse All

1657
Kono, Dosei
Cover: Meireki shinpan Osaka …
Pocket Map
1657
Kono, Dosei
Meireki shinpan Osaka no zu.
Pocket Map
1692
Unknown
Cover: Zoho Osaka zu.
Pocket Map
1692
Unknown
Zoho Osaka zu.
Pocket Map
1787
Kikuya, Shichirobe
Shinpan zoho Osaka no zu : z …
Pocket Map
1797
Okada, Gyokuzan, 1737-1812.
Zoshu Osaka shisho zu
Pocket Map
1797
Okada, Gyokuzan, 1737-1812.
Zoshu Osaka shisho zu
Pocket Map
1800
Fujiya, Chobe
Sesshu Osaka zu : zen
Pocket Map
1804
Harimaya, Kyube
Cover: Sesshu Osaka oezu.
Pocket Map
1804
Harimaya, Kyube
Sesshu Osaka oezu.
Pocket Map
1830
Akatsuki, Kanenari, 1793 or …
Naniwa meisho hitori annai.
Pocket Map
1831
Akatsuki, Kanenari, 1793 or …
Naniwa meisho hitori annai.
Pocket Map
1832
Harimaya, Kyube
Kaisei Settsu Osaka zu
Pocket Map
1836
Harimaya, Kyube
Kaisei Sesshu Osaka no zu
Pocket Map
1844
Okada, Gyokuzan, 1737-1812; …
Zoshu kaisei Sesshu Osaka ch …
Pocket Map
1847
Okada, Gyokuzan, 1737-1812.
Zoshu Osaka shisho zu
Pocket Map
1847
Okada, Gyokuzan, 1737-1812.
Zoshu Osaka shisho zu
Pocket Map
1847
Osada, Gyokuzan
Cover: Koda kaisei kaiho Osa …
Pocket Map
1847
Osada, Gyokuzan
Koda kaisei kaiho Osaka zu.
Pocket Map
1847
Osada, Gyokuzan
Verso: Koda kaisei kaiho Osa …
Pocket Map
1868
Unknown
Osaka shichu ryakuzu
Pocket Map
1868
Unknown
Osaka-shi zen chizu
Pocket Map
1868
Unknown
Osaka-shi zen chizu
Pocket Map
1876
Tada, Yasaburo
Osaka-fu ichiran gaihyo do k …
Pocket Map
1876
Tada, Yasaburo
Osaka-fu ichiran gaihyo do k …
Pocket Map
1876
Muto, Kichijiro
Shinpan Osaka kubun ichiran …
Pocket Map
1877
Arai, Ryuson
Osaka shichU kukaku kaisei s …
Pocket Map
1877
Arai, Ryuson
Cover: Zoho Osaka-fu kanka s …
Pocket Map
1877
Arai, Ryuson
Zoho Osaka-fu kanka saiken s …
Pocket Map
1878
Shitomiya, Senzo
Kaisei Osaka kubun saikenzu: …
Pocket Map
1879
Kato, Shuzuburo
Shochu osaka no zu
Pocket Map
1879
Kato, Shuzuburo
Kukaku kaisei Osaka no zu : …
Pocket Map
1881
Arai, Ryuson
Osaka shichu kukaku kaisei s …
Pocket Map
1883
Arai, Ryuson
Osaka shichU kukaku kaisei s …
Pocket Map
1884
Hashimoto, Chogetsu
Cover: Kaisei saikoku Settsu …
Pocket Map
1884
Hashimoto, Chogetsu
Kaisei saikoku Settsu no Kun …
Pocket Map
1885
Tanaka, Yasujiro
Sekka okozui kibun
Pocket Map
1889
Nakai, Magoji
Osaka-fu zu
Pocket Map
1890
Torii, Shonosuke
Jitchi sokuryo meisho eiri s …
Pocket Map
1892
Ito, Gihe
Osaka-shi meisai zenzu : fu …
Pocket Map
1895
Hakata, Hisayoshi
Kaisei shinkoku Osaka shigai …
Pocket Map
1897
Yamaguchi, Yasujiro
Jissoku Osaka shigai zenzu
Pocket Map
1903
Kinoshita, Torakichi
Saishin shomitsu Osaka Sakai …
Pocket Map
1903
Kinoshita, Torakichi
Saishin shomitsu Osaka Sakai …
Pocket Map
1903
Nakamura, Isuke
Jitchi tosoku Osaka shigai z …
Pocket Map
1903
Nakamura, Isuke
Jitchi tosoku Osaka shigai z …
Pocket Map
1913
Goto, Shichiroemon
Cover: Osaka shigai zenzu.
Pocket Map
1913
Goto, Shichiroemon
Osaka shigai zenzu.
Pocket Map
1913
Goto, Shichiroemon
Verso: Osaka shigai zenzu.
Pocket Map