Browse All

1889
Higuchi, Shozaburo
Text Page: ai Nihon kisha se …
National Atlas
1891
Fujitani, Ihe
Cover: Meiji kaisei saikoku …
Pocket Map
1891
Fujitani, Ihe
Meiji kaisei saikoku Dai Nih …
Pocket Map
1892
Sakata, Ichiro
Cover: Kaisei Meiji shinkoku …
Pocket Map
1892
Sakata, Ichiro
Kaisei Meiji shinkoku Dai Ni …
Pocket Map
1895
Takagi, Sennosuke
Dai Nihon dōchū hitori annai …
Separate Map
1900
Kataoka, Kenzō
Covers: Kaisei shinkoku Teik …
Case Map
1900
Kataoka, Kenzō
Kaisei shinkoku Teikoku Dai …
Case Map
1902
Shimizu Yoshiyasu
Daigokai Naikoku Kangyō Haku …
Separate Map
1904
Matsumura, Kyūbē
Shin chōmeiiri Ōsaka shigai …
Case Map
1905
Osaka (Japan)
Ōsaka-shi zu / Ōsaka Shiyaku …
Case Map