REFINE

 

REMOVE

 1. Roads

WHO

 1. 's Gravenhage : P. Gosse … (7)
 2. (Kaempfer, Engelbert, 165 … (1)
 3. [Edo] : Yamaguchiya Tobe (2)
 4. [Edo]: Wakabayashi Kihē : … (2)
 5. [Kyoto] : Fugetsu Shozaem … (2)
 6. [Kyoto]: Fukui Genjirō (2)
 7. [Kyoto]: Katō Eitarō (1)
 8. [Kyoto]: Katō EitarōCase … (1)
 9. [Kyoto]: Kawakatsu Tokuji … (2)
 10. [Kyoto]: Kondō Tajūrō (2)
 11. [Osaka] : Akashi Chugado (38)
 12. [Osaka]: Mori Bunzō (2)
 13. [Tokyo] : Hirano Denkichi (2)
 14. [Tokyo] : Kodama Matashi … (49)
 15. [Tokyo] : Komiyama Shohe (52)
 16. [Tokyo] : Maki Bunjiro (42)
 17. [Tokyo] : Shimizu Kahe (2)
 18. [Tokyo]: Hirano Denkichi (2)
 19. [Tokyo]: Ono Tōkichi (2)
 20. [Tokyo]: Ōkawa Jōkichi (2)
 21. Akatsuki, Kanenari, 1793 … (1)
 22. Akisato, Ritō, fl. 1780-1 … (1)
 23. Chisakukan, Shokyoku; Fuj … (2)
 24. Ezuya, Shōhachi (3)
 25. Fujitani, Ihe (2)
 26. Hakodate : Hokumeisha (1)
 27. Hashimoto, Chogetsu (2)
 28. Hashimoto, Chōgetsu (2)
 29. Higuchi, Shozaburo (38)
 30. Hirano, Denkichi (4)
 31. Hiranoya, Mohe (1)
 32. Hokumeisha (1)
 33. Itō, Sensuke (2)
 34. Kaempfer, Engelbert, 1651 … (7)
 35. Kaempfer, Engelbert, 1651 … (5)
 36. Kataoka, Kenzō (2)
 37. Katō, Eitarō (2)
 38. Kawakatsu, Tokujirō (2)
 39. Kichimonjiya, Ichizaemon (6)
 40. Kikuya, Kihe (2)
 41. Kodama, Matashichi (49)
 42. Komiyama, Shohe (52)
 43. Kondō, Tajūrō (2)
 44. Kyoto : Fujitani Ihe (2)
 45. Kyoto : Fūgetsu Shōzaemon (2)
 46. Kyoto : Hiranoya Mohe, [. … (1)
 47. Kyoto : Kikuya Kihe (2)
 48. Kyoto : Tagaki Sennosuke (1)
 49. Kyoto : Tsujimoto Kyūbē (2)
 50. Kyoto: Fūgetsu Shōzaemon (2)
 51. Kyoto: Terai Yonekichi (2)
 52. Kōto: Tōto (2)
 53. Maki, Bunjiro (42)
 54. Matsukawa, Hanzan, 1818-1 … (2)
 55. Matsumura, Kyūbē (1)
 56. Matsuo, Satarō (2)
 57. Nakazawa Hachibē, engrave … (2)
 58. Nara : Ezuya Shōhachi (3)
 59. Nara-ken Soekami-gun Nara … (2)
 60. Obiya, Ihe (4)
 61. Osaka (Japan) (1)
 62. Osaka : Kichimonjiya Ichi … (6)
 63. Osaka : Kichimonjiya Ichi … (1)
 64. Osaka : Kobayashi Rinnosu … (1)
 65. Osaka : Matsumura Kyūbē (1)
 66. Osaka : Nakano Keizō : Ma … (2)
 67. Osaka : Tamura Hōseidō (1)
 68. Osaka: Kichimonjiya Ichiz … (6)
 69. Osaka: Shioya kihe. (1)
 70. Sakata, Ichiro (2)
 71. Scheuchzer, John Gaspar, … (1)
 72. Shimizu Yoshiyasu (1)
 73. Shimizu, Shigeyuki (2)
 74. Takagi, Sennosuke (1)
 75. Takeuchi, Seishū (2)
 76. Terai, Yonekichi. (2)
 77. Torigai, Dosai (6)
 78. Toto : Izumiya Ichibe ... … (2)
 79. Tsujimoto, Kyūbē (2)
 80. Utagawa, Sadahide, 1807-1 … (2)
 81. Utagawa, Yoshimori, 1830- … (2)
 82. Wakayama : Obiya Ihe (2)
 83. Wakayama : Obiya Ihe. (2)
 84. Yamaguchi, Yonejirō (2)
 85. Ōkawa, Jōkichi (2)
Less
REFINE 

Browse All : Roads

151-200 of 261
  2 3 4 5 6  
Kaisei Dai Nihon dochu annai.
Kodama, Matashichi
Kaisei Dai Nihon dochu ...
1887
National Atlas
 
Author
Kodama, Matashichi
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochu annai : zen / Kodama Matashichi. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Kodama Matashichi
Note
1 atlas (44, [4] leaves) : 20 maps ; 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Shows views of tourist attractions. Includes text. Alternate Title Dai Nihon dochu annai. East Asian Library call number: J45 SPEC-Map.
Kaisei Dai Nihon dochu annai.
Kodama, Matashichi
Kaisei Dai Nihon dochu ...
1887
National Atlas
 
Author
Kodama, Matashichi
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochu annai : zen / Kodama Matashichi. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Kodama Matashichi
Note
1 atlas (44, [4] leaves) : 20 maps ; 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Shows views of tourist attractions. Includes text. Alternate Title Dai Nihon dochu annai. East Asian Library call number: J45 SPEC-Map.
Kaisei Dai Nihon dochu annai.
Kodama, Matashichi
Kaisei Dai Nihon dochu ...
1887
National Atlas
 
Author
Kodama, Matashichi
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochu annai : zen / Kodama Matashichi. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Kodama Matashichi
Note
1 atlas (44, [4] leaves) : 20 maps ; 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Shows views of tourist attractions. Includes text. Alternate Title Dai Nihon dochu annai. East Asian Library call number: J45 SPEC-Map.
Kaisei Dai Nihon dochu annai.
Kodama, Matashichi
Kaisei Dai Nihon dochu ...
1887
National Atlas
 
Author
Kodama, Matashichi
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochu annai : zen / Kodama Matashichi. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Kodama Matashichi
Note
1 atlas (44, [4] leaves) : 20 maps ; 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Shows views of tourist attractions. Includes text. Alternate Title Dai Nihon dochu annai. East Asian Library call number: J45 SPEC-Map.
Text Page: Kaisei Dai Nihon dochu annai.
Kodama, Matashichi
Text Page: Kaisei Dai N...
1887
National Atlas
 
Author
Kodama, Matashichi
Full Title
(Text Page to) Kaisei Dai Nihon dochu annai : zen / Kodama Matashichi. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Kodama Matashichi
Note
1 atlas (44, [4] leaves) : 20 maps ; 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Shows views of tourist attractions. Includes text. Alternate Title Dai Nihon dochu annai. East Asian Library call number: J45 SPEC-Map.
Text Page: Kaisei Dai Nihon dochu annai.
Kodama, Matashichi
Text Page: Kaisei Dai N...
1887
National Atlas
 
Author
Kodama, Matashichi
Full Title
(Text Page to) Kaisei Dai Nihon dochu annai : zen / Kodama Matashichi. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Kodama Matashichi
Note
1 atlas (44, [4] leaves) : 20 maps ; 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Shows views of tourist attractions. Includes text. Alternate Title Dai Nihon dochu annai. East Asian Library call number: J45 SPEC-Map.
Text Page: Kaisei Dai Nihon dochu annai.
Kodama, Matashichi
Text Page: Kaisei Dai N...
1887
National Atlas
 
Author
Kodama, Matashichi
Full Title
(Text Page to) Kaisei Dai Nihon dochu annai : zen / Kodama Matashichi. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Kodama Matashichi
Note
1 atlas (44, [4] leaves) : 20 maps ; 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Shows views of tourist attractions. Includes text. Alternate Title Dai Nihon dochu annai. East Asian Library call number: J45 SPEC-Map.
Text Page: Kaisei Dai Nihon dochu annai.
Kodama, Matashichi
Text Page: Kaisei Dai N...
1887
National Atlas
 
Author
Kodama, Matashichi
Full Title
(Text Page to) Kaisei Dai Nihon dochu annai : zen / Kodama Matashichi. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Kodama Matashichi
Note
1 atlas (44, [4] leaves) : 20 maps ; 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Shows views of tourist attractions. Includes text. Alternate Title Dai Nihon dochu annai. East Asian Library call number: J45 SPEC-Map.
Text Page: Kaisei Dai Nihon dochu annai.
Kodama, Matashichi
Text Page: Kaisei Dai N...
1887
National Atlas
 
Author
Kodama, Matashichi
Full Title
(Text Page to) Kaisei Dai Nihon dochu annai : zen / Kodama Matashichi. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Kodama Matashichi
Note
1 atlas (44, [4] leaves) : 20 maps ; 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Shows views of tourist attractions. Includes text. Alternate Title Dai Nihon dochu annai. East Asian Library call number: J45 SPEC-Map.
Title Page: Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
Title Page: Kaisei Dai ...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
(Title Page to) Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
2. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
2. Kaisei Dai Nihon doc...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
(Text Page to) Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
3. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
3. Kaisei Dai Nihon doc...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
4. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
4. Kaisei Dai Nihon doc...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
(Text Page to) Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
5. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
5. Kaisei Dai Nihon doc...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
(Text Page to) Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
6. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
6. Kaisei Dai Nihon doc...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
(Text Page to) Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
7. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
7. Kaisei Dai Nihon doc...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
(Text Page to) Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
8. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
8. Kaisei Dai Nihon doc...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
9. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
9. Kaisei Dai Nihon doc...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
10. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
10. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
11. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
11. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
12. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
12. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
13. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
13. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
14. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
14. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
15. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
15. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
16. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
16. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
17. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
17. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
18. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
18. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
19. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
19. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
20. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
20. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
21. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
21. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
22. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
22. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
23. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
23. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
24. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
24. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
25. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
25. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
26. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
26. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
27. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
27. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
28. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
28. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
29. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
29. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
30. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
30. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
31. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
31. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
32. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
32. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
33. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
33. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
34. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
34. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
35. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
35. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
36. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
36. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
37. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
37. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
38. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
38. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
39. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
39. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
40. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
40. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
41. Kaisei Dai Nihon dochuki taizen.
Komiyama, Shohe
41. Kaisei Dai Nihon do...
1887
National Atlas
 
Author
Komiyama, Shohe
Full Title
Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Komiyama Shohe
Note
1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
151-200 of 261
  2 3 4 5 6