REFINE

 

REMOVE

 1. Roads

WHO

 1. 's Gravenhage : P. Gosse … (7)
 2. (Kaempfer, Engelbert, 165 … (1)
 3. [Edo] : Yamaguchiya Tobe (2)
 4. [Edo]: Wakabayashi Kihē : … (2)
 5. [Kyoto] : Fugetsu Shozaem … (2)
 6. [Kyoto]: Fukui Genjirō (2)
 7. [Kyoto]: Katō Eitarō (1)
 8. [Kyoto]: Katō EitarōCase … (1)
 9. [Kyoto]: Kawakatsu Tokuji … (2)
 10. [Kyoto]: Kondō Tajūrō (2)
 11. [Osaka] : Akashi Chugado (38)
 12. [Osaka]: Mori Bunzō (2)
 13. [Tokyo] : Hirano Denkichi (2)
 14. [Tokyo] : Kodama Matashi … (49)
 15. [Tokyo] : Komiyama Shohe (52)
 16. [Tokyo] : Maki Bunjiro (42)
 17. [Tokyo] : Shimizu Kahe (2)
 18. [Tokyo]: Hirano Denkichi (2)
 19. [Tokyo]: Ono Tōkichi (2)
 20. [Tokyo]: Ōkawa Jōkichi (2)
 21. Akatsuki, Kanenari, 1793 … (1)
 22. Akisato, Ritō, fl. 1780-1 … (1)
 23. Chisakukan, Shokyoku; Fuj … (2)
 24. Ezuya, Shōhachi (3)
 25. Fujitani, Ihe (2)
 26. Hakodate : Hokumeisha (1)
 27. Hashimoto, Chogetsu (2)
 28. Hashimoto, Chōgetsu (2)
 29. Higuchi, Shozaburo (38)
 30. Hirano, Denkichi (4)
 31. Hiranoya, Mohe (1)
 32. Hokumeisha (1)
 33. Itō, Sensuke (2)
 34. Kaempfer, Engelbert, 1651 … (7)
 35. Kaempfer, Engelbert, 1651 … (5)
 36. Kataoka, Kenzō (2)
 37. Katō, Eitarō (2)
 38. Kawakatsu, Tokujirō (2)
 39. Kichimonjiya, Ichizaemon (6)
 40. Kikuya, Kihe (2)
 41. Kodama, Matashichi (49)
 42. Komiyama, Shohe (52)
 43. Kondō, Tajūrō (2)
 44. Kyoto : Fujitani Ihe (2)
 45. Kyoto : Fūgetsu Shōzaemon (2)
 46. Kyoto : Hiranoya Mohe, [. … (1)
 47. Kyoto : Kikuya Kihe (2)
 48. Kyoto : Tagaki Sennosuke (1)
 49. Kyoto : Tsujimoto Kyūbē (2)
 50. Kyoto: Fūgetsu Shōzaemon (2)
 51. Kyoto: Terai Yonekichi (2)
 52. Kōto: Tōto (2)
 53. Maki, Bunjiro (42)
 54. Matsukawa, Hanzan, 1818-1 … (2)
 55. Matsumura, Kyūbē (1)
 56. Matsuo, Satarō (2)
 57. Nakazawa Hachibē, engrave … (2)
 58. Nara : Ezuya Shōhachi (3)
 59. Nara-ken Soekami-gun Nara … (2)
 60. Obiya, Ihe (4)
 61. Osaka (Japan) (1)
 62. Osaka : Kichimonjiya Ichi … (6)
 63. Osaka : Kichimonjiya Ichi … (1)
 64. Osaka : Kobayashi Rinnosu … (1)
 65. Osaka : Matsumura Kyūbē (1)
 66. Osaka : Nakano Keizō : Ma … (2)
 67. Osaka : Tamura Hōseidō (1)
 68. Osaka: Kichimonjiya Ichiz … (6)
 69. Osaka: Shioya kihe. (1)
 70. Sakata, Ichiro (2)
 71. Scheuchzer, John Gaspar, … (1)
 72. Shimizu Yoshiyasu (1)
 73. Shimizu, Shigeyuki (2)
 74. Takagi, Sennosuke (1)
 75. Takeuchi, Seishū (2)
 76. Terai, Yonekichi. (2)
 77. Torigai, Dosai (6)
 78. Toto : Izumiya Ichibe ... … (2)
 79. Tsujimoto, Kyūbē (2)
 80. Utagawa, Sadahide, 1807-1 … (2)
 81. Utagawa, Yoshimori, 1830- … (2)
 82. Wakayama : Obiya Ihe (2)
 83. Wakayama : Obiya Ihe. (2)
 84. Yamaguchi, Yonejirō (2)
 85. Ōkawa, Jōkichi (2)
Less
REFINE 

Browse All : Roads

51-100 of 261
1 2 3 4  
Meiji kaisei Dai Nihon dōchū saikenki : zen.
Yamaguchi, Yonejirō
Meiji kaisei Dai Nihon ...
1880
Pocket Map
 
Author
Yamaguchi, Yonejirō
Full Title
Meiji kaisei Dai Nihon dōchū saikenki : zen.
Publisher
[Kyoto]: Fukui Genjirō
Note
Japanese date Meiji 13 [1880]. In color. Folded. Mounted cover title. Title on map: Dai Nihon dōchū saikenki. Copperplate print. In Japanese. Oriented with north to the upper right. Relief shown pictorially. Shows distance of roads and sea routes. Includes list of shrines and inns. Includes distance chart and legend.
Covers: Dai Nihon hayami dōchūki : zen.
Itō, Sensuke
Covers: Dai Nihon hayam...
1880
Pocket Map
 
Author
Itō, Sensuke
Full Title
(Covers to) Dai Nihon hayami dōchūki : zen.
Publisher
[Osaka]: Mori Bunzō
Note
Dark royal blue paper on lightweight cardboard boards. Woven pattern pressed into paper. Black text on white labels.
Dai Nihon hayami dōchūki : zen.
Itō, Sensuke
Dai Nihon hayami dōchūk...
1880
Pocket Map
 
Author
Itō, Sensuke
Full Title
Dai Nihon hayami dōchūki : zen.
Publisher
[Osaka]: Mori Bunzō
Note
Japanese date Meiji 13 [1880]. In color. Folded. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows distance of roads and sea routes. Includes legend.
Cover: Kaisei Dai Nihon meisai dochu zenzu.
Shimizu, Shigeyuki
Cover: Kaisei Dai Nihon...
1881
Pocket Map
 
Author
Shimizu, Shigeyuki
Full Title
(Covers to) Kaisei Dai Nihon meisai dochu zenzu / Shimizu Shigeyuki. Meiji 14 [1881]
Publisher
[Tokyo] : Shimizu Kahe
Note
Mounted cover title. East Asian Library call number: Cb75.
Kaisei Dai Nihon meisai dochu zenzu.
Shimizu, Shigeyuki
Kaisei Dai Nihon meisai...
1881
Pocket Map
 
Author
Shimizu, Shigeyuki
Full Title
Kaisei Dai Nihon meisai dochu zenzu / Shimizu Shigeyuki. Meiji 14 [1881]
Publisher
[Tokyo] : Shimizu Kahe
Note
1 map ; 34 x 150 cm., folded in cover 19 x 10 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes legend. Shows distances of roads and sea routes. East Asian Library call number: Cb75.
Cover: Dai Nihon dochu saikenzu.
Hirano, Denkichi
Cover: Dai Nihon dochu ...
1881
Pocket Map
 
Author
Hirano, Denkichi
Full Title
(Covers to) Dai Nihon dochu saikenzu : kan / Hirano Denkichi. Meiji 14 [1881]
Publisher
[Tokyo] : Hirano Denkichi
Note
Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Orientation varies. Relief shown pictorially. Shows distance of roads and sea routes. Shows views of tourist attractions. Includes legend. Folded in cover 18 x 10 cm. East Asian Library call number: J32.
Dai Nihon dochu saikenzu.
Hirano, Denkichi
Dai Nihon dochu saikenz...
1881
Pocket Map
 
Author
Hirano, Denkichi
Full Title
Dai Nihon dochu saikenzu : kan / Hirano Denkichi. Meiji 14 [1881]
Publisher
[Tokyo] : Hirano Denkichi
Note
Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Orientation varies. Relief shown pictorially. Shows distance of roads and sea routes. Shows views of tourist attractions. Includes legend. Folded in cover 18 x 10 cm. East Asian Library call number: J32.
Covers: Dai Nihon dōchū saikenzu : kan.
Hirano, Denkichi
Covers: Dai Nihon dōchū...
1882
Case Map
 
Author
Hirano, Denkichi
Full Title
(Covers to) Dai Nihon dōchū saikenzu : kan.
Publisher
[Tokyo]: Hirano Denkichi
Note
Yellow paper covers with black text on white labels.
Dai Nihon dōchū saikenzu : kan.
Hirano, Denkichi
Dai Nihon dōchū saikenz...
1882
Case Map
 
Author
Hirano, Denkichi
Full Title
Dai Nihon dōchū saikenzu : kan.
Publisher
[Tokyo]: Hirano Denkichi
Note
Japanese date Meiji 15 [1882]. Folded. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Orientation varies. Relief shown pictorially. Shows distance of roads and sea routes. Shows views of tourist attractions. Includes legend.
Hokkaido shukueki ritei ryakuzu.
Hokumeisha
Hokkaido shukueki ritei...
1884
Pocket Map
 
Author
Hokumeisha
Full Title
Hokkaido shukueki ritei ryakuzu. Meiji 17 [1884]
Publisher
Hakodate : Hokumeisha
Note
Col. map folded in cover 14 x 9 cm. Copperplate print. In Japanese. Oriented with north to the left. Includes distance chart and legend. "Hakodate shinbun dai kyuhyakunanajunigo hatsuzuri furoku." East Asian Library call number D9.
Cover: Meiji kaisei saikoku Dai Nihon kotei dochu saikenki.
Hashimoto, Chogetsu
Cover: Meiji kaisei sai...
1884
Pocket Map
 
Author
Hashimoto, Chogetsu
Full Title
(Covers to) Meiji kaisei saikoku Dai Nihon kotei dochu saikenki / Hashimoto Chogetsusai. Saihan. Meiji 17 [1884]
Publisher
[Kyoto] : Fugetsu Shozaemon
Note
East Asian Library call number: J36.
Meiji kaisei saikoku Dai Nihon kotei dochu saikenki.
Hashimoto, Chogetsu
Meiji kaisei saikoku Da...
1884
Pocket Map
 
Author
Hashimoto, Chogetsu
Full Title
Meiji kaisei saikoku Dai Nihon kotei dochu saikenki / Hashimoto Chogetsusai. Saihan. Meiji 17 [1884]
Publisher
[Kyoto] : Fugetsu Shozaemon
Note
Mounted cover title. Copperplate print, col. In Japanese. Orientation varies. Relief shown pictorially. Includes 2 insets, list of capitals and legend. Shows distance of roads and sea routes. Folded in cover 19 x 8 cm. East Asian Library call number: J36.
Covers: Dai Nihon dōchū saikenzu : kan.
Ōkawa, Jōkichi
Covers: Dai Nihon dōchū...
1884
Case Map
 
Author
Ōkawa, Jōkichi
Full Title
(Covers to) Dai Nihon dōchū saikenzu : kan.
Publisher
[Tokyo]: Ōkawa Jōkichi
Note
Yellow paper covers with black text on white labels.
Dai Nihon dōchū saikenzu : kan.
Ōkawa, Jōkichi
Dai Nihon dōchū saikenz...
1884
Case Map
 
Author
Ōkawa, Jōkichi
Full Title
Dai Nihon dōchū saikenzu : kan.
Publisher
[Tokyo]: Ōkawa Jōkichi
Note
Japanese date Meiji 17 [1884]. In color. Folded. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Orientation varies. Shows distance of roads and sea routes. Shows views of tourist attractions. Includes legend.
Covers: Meiji shinkoku Dai Nihon dōchūki : zen.
Matsuo, Satarō
Covers: Meiji shinkoku ...
1884
Pocket Map
 
Author
Matsuo, Satarō
Full Title
(Covers to) Meiji shinkoku Dai Nihon dōchūki : zen / Matsuo Satarō. Meiji 17 [1884]
Publisher
Osaka : Nakano Keizō : Matsuura Yōsuke
Note
Mounted cover title. Cover folded yellow paper.
Meiji shinkoku Dai Nihon dōchūki : zen.
Matsuo, Satarō
Meiji shinkoku Dai Niho...
1884
Pocket Map
 
Author
Matsuo, Satarō
Full Title
Meiji shinkoku Dai Nihon dōchūki : zen / Matsuo Satarō. Meiji 17 [1884]
Publisher
Osaka : Nakano Keizō : Matsuura Yōsuke
Note
Title on map: Kaisei shinkoku Dai Nihon dōchūki. Copperplate print. In Japanese. Orientation varies. Relief shown pictorially. Features hand tinted in orange, yellow, pink, red and green. Includes 2 insets, list of shrines and legend. Shows distances of roads and sea routes. Folded to 19 x 10 cm.
Covers: Dai Nihon dōchū hitori annai no zu.
Tsujimoto, Kyūbē
Covers: Dai Nihon dōchū...
1885
Pocket Map
 
Author
Tsujimoto, Kyūbē
Full Title
(Covers to) Dai Nihon dōchū hitori annai no zu / Tsujimoto Kyūbē. Meiji 18 [1885]
Publisher
Kyoto : Tsujimoto Kyūbē
Note
Mounted cover title. Cover folded yellow paper.
Dai Nihon dōchū hitori annai no zu.
Tsujimoto, Kyūbē
Dai Nihon dōchū hitori ...
1885
Pocket Map
 
Author
Tsujimoto, Kyūbē
Full Title
Dai Nihon dōchū hitori annai no zu / Tsujimoto Kyūbē. Meiji 18 [1885]
Publisher
Kyoto : Tsujimoto Kyūbē
Note
Title on map: Meiji shinpan dōkoku Dai Nihon shokoku saiken ezu. Copperplate print. In Japanese. Orientation varies. Relief shown pictorially. Includes 4 ancillary maps, list of shrines and legend. Shows distances of roads and sea routes. Features hand tinted in red, pink, green, pale green, and purple. Folded in covers to 19 x 8 cm.
Title Page: Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Title Page: Shinsen Kok...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
(Title Page to) Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Text Page: Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Text Page: Shinsen Koko...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
(Text Page to) Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Text Page: Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Text Page: Shinsen Koko...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
(Text Page to) Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Text Page: Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Text Page: Shinsen Koko...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
(Text Page to) Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Text Page: Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Text Page: Shinsen Koko...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
(Text Page to) Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Shinsen Kokoku dochu meikan.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu me...
1887
National Atlas
 
Author
Maki, Bunjiro
Full Title
Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher
[Tokyo] : Maki Bunjiro
Note
1 atlas (401 leaves) : 17 maps ; 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
51-100 of 261
1 2 3 4