REFINE 

Browse All : Text Page from 1903

1-2 of 2
Verso: Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Kinki yuran annai chizu.
Osaka Mainichi Shinbuns...
Verso: Daigokai Naikoku...
1903
Separate Map
 
Author Osaka Mainichi Shinbunsha
Full Title (Verso of) Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Kinki yuran annai chizu. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Osaka Mainichi Shinbunsha
Note Advertisements. 52 x 76 cm., folded to 28 x 20 cm. In Japanese. East Asian Library call number: D234.
Verso: Akashi meisho kyuseki annai zue.
Yanagida, Hisataro
Verso: Akashi meisho ky...
1903
Pocket Map
 
Author Yanagida, Hisataro
Full Title (Verso of) Akashi meisho kyuseki annai zue = A guide to Akashi and vicinity / Yanagida Hisataro. Meiji 36 [1903]
Publisher Hyogo-ken Akashi-gun Akashi-machi : Yanagida Hisataro
Note Advertisement. East Asian Library call number Hb3.
1-2 of 2