REFINE 

Browse All : Images from 1903

1-38 of 38
Aichi-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Aichi-ken kannai zenzu ...
1903
Pocket Map
 
Author Goto, Jotaro
Full Title Aichi-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note In Japanese. Oriented with north to the upper left. Relief shown by hachures. Includes 5 insets and legend. Includes text on districts and distance chart on verso.
Aichi-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Aichi-ken kannai zenzu ...
1903
Pocket Map
 
Author Goto, Jotaro
Full Title Aichi-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note In Japanese. Oriented with north to the upper left. Relief shown by hachures. Includes 5 insets and legend. Includes text on districts and distance chart on verso.
Nagano-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Nagano-ken kannai zenzu...
1903
Pocket Map
 
Author Goto, Jotaro
Full Title Nagano-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Nakamura Hoshimatsu
Note In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 5 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Nagano-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Nagano-ken kannai zenzu...
1903
Pocket Map
 
Author Goto, Jotaro
Full Title Nagano-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Nakamura Hoshimatsu
Note In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 5 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Kinki yuran annai chizu.
Osaka Mainichi Shinbuns...
Daigokai Naikoku Kangyo...
1903
Separate Map
 
Author Osaka Mainichi Shinbunsha
Full Title Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Kinki yuran annai chizu. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Osaka Mainichi Shinbunsha
Note 1 map : 52 x 76 cm., folded to 28 x 20 cm. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes 2 insets and preface. "Osaka Mainichi Shinbun dai 6947-go turoku". Includes advertisements on verso. East Asian Library call number: D234.
Verso: Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Kinki yuran annai chizu.
Osaka Mainichi Shinbuns...
Verso: Daigokai Naikoku...
1903
Separate Map
 
Author Osaka Mainichi Shinbunsha
Full Title (Verso of) Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Kinki yuran annai chizu. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Osaka Mainichi Shinbunsha
Note Advertisements. 52 x 76 cm., folded to 28 x 20 cm. In Japanese. East Asian Library call number: D234.
Kyoto-fu kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Kyoto-fu kannai zenzu :...
1903
Pocket Map
 
Author Goto, Jotaro
Full Title Kyoto-fu kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 7 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Kyoto-fu kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Kyoto-fu kannai zenzu :...
1903
Pocket Map
 
Author Goto, Jotaro
Full Title Kyoto-fu kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 7 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Mie-ken kannai zenzu : kaisei shin shichoson mei
Goto, Jotaro
Mie-ken kannai zenzu : ...
1903
Pocket Map
 
Author Goto, Jotaro
Full Title Mie-ken kannai zenzu : kaisei shin shichoson mei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note Oriented with north to the upper left. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 5 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Mie-ken kannai zenzu : kaisei shin shichoson mei
Goto, Jotaro
Mie-ken kannai zenzu : ...
1903
Pocket Map
 
Author Goto, Jotaro
Full Title Mie-ken kannai zenzu : kaisei shin shichoson mei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note Oriented with north to the upper left. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 5 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Mie-ken Shima no Kuni annaizu = Guide for Sima
Yuki, Jusuke
Mie-ken Shima no Kuni a...
1903
Pocket Map
 
Author Yuki, Jusuke
Full Title Mie-ken Shima no Kuni annaizu = Guide for Sima / Yuki, Jusuke. Meiji 36 [1903]
Publisher Mie-ken Shima-gun Toba-cho : Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Mie Kyosankai Shima-gun Iin jimusho
Note Cover title. Title on map: Mie-ken Shima no Kuni annaizu. Oriented with north to the upper right. In Japanese. Relief shown by hachures. Shows views of points of interest. Includes text on districts on verso. Includes distance chart and legend.
Mie-ken Shima no Kuni annaizu = Guide for Sima
Yuki, Jusuke
Mie-ken Shima no Kuni a...
1903
Pocket Map
 
Author Yuki, Jusuke
Full Title Mie-ken Shima no Kuni annaizu = Guide for Sima / Yuki, Jusuke. Meiji 36 [1903]
Publisher Mie-ken Shima-gun Toba-cho : Daigokai Naikoku Kangyo Hakurankai Mie Kyosankai Shima-gun Iin jimusho
Note Cover title. Title on map: Mie-ken Shima no Kuni annaizu. Oriented with north to the upper right. In Japanese. Relief shown by hachures. Shows views of points of interest. Includes text on districts on verso. Includes distance chart and legend.
Shiga-ken kannai zenzu
Goto Jotaro
Shiga-ken kannai zenzu
1903
Pocket Map
 
Author Goto Jotaro
Full Title Shiga-ken kannai zenzu / Goto Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher Saihan. Osaka : Nakamura Yshimatsu
Note In Japanese. Oriented with north to the upper left. Relief shown by hachures. Includes 3 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Shiga-ken kannai zenzu
Goto Jotaro
Shiga-ken kannai zenzu
1903
Pocket Map
 
Author Goto Jotaro
Full Title Shiga-ken kannai zenzu / Goto Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher Saihan. Osaka : Nakamura Yshimatsu
Note In Japanese. Oriented with north to the upper left. Relief shown by hachures. Includes 3 insets and legend. Includes distance chart and text on districts on verso.
Shiga-ken kannai Omi no Kuni shinchizu
Nakai, Hisajiro
Shiga-ken kannai Omi no...
1903
Pocket Map
 
Author Nakai, Hisajiro
Full Title Shiga-ken kannai Omi no Kuni shinchizu. Nakai, Hisajiro / Meiji 36 [1903]
Publisher Shiga-ken Otsu-shi : Nakai Hisajiro
Note Lithograph. In Japanese. Oriented with north to the left. Relief shown by hachures. Includes 1 inset : Otsu shigai chizu. Includes distance charts and legend. Includes views of tourist attractions on verso.
Shiga-ken kannai Omi no Kuni shinchizu
Nakai, Hisajiro
Shiga-ken kannai Omi no...
1903
Pocket Map
 
Author Nakai, Hisajiro
Full Title Shiga-ken kannai Omi no Kuni shinchizu. Nakai, Hisajiro / Meiji 36 [1903]
Publisher Shiga-ken Otsu-shi : Nakai Hisajiro
Note Lithograph. In Japanese. Oriented with north to the left. Relief shown by hachures. Includes 1 inset : Otsu shigai chizu. Includes distance charts and legend. Includes views of tourist attractions on verso.
Hyogo-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Hyogo-ken kannai zenzu ...
1903
Pocket Map
 
Author Goto, Jotaro
Full Title Hyogo-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 4 insets and legend. Includes distance chart and texts on districts on verso.
Hyogo-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei
Goto, Jotaro
Hyogo-ken kannai zenzu ...
1903
Pocket Map
 
Author Goto, Jotaro
Full Title Hyogo-ken kannai zenzu : kaisei shin shichosonmei / Goto, Jotaro. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Nakamura Yoshimatsu
Note In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 4 insets and legend. Includes distance chart and texts on districts on verso.
Awaji annai
Bando, Hanshichi
Awaji annai
1903
Pocket Map
 
Author Bando, Hanshichi
Full Title Awaji annai / Bando, Hanshichi. Meiji 36 [1903]
Publisher Hyogo-ken Tsuna-gun Sumoto-cho : Awaji Shinbunsha
Note In Japanese. Oriented with north to the upper right. Relief shown pictorially. Shows points of interest pictorially. Shows distance of sea routes. Includes 1 inset. Includes guide for tourist on verso. "Awaji Shinbun gogai.".
Awaji annai
Bando, Hanshichi
Awaji annai
1903
Pocket Map
 
Author Bando, Hanshichi
Full Title Awaji annai / Bando, Hanshichi. Meiji 36 [1903]
Publisher Hyogo-ken Tsuna-gun Sumoto-cho : Awaji Shinbunsha
Note In Japanese. Oriented with north to the upper right. Relief shown pictorially. Shows points of interest pictorially. Shows distance of sea routes. Includes 1 inset. Includes guide for tourist on verso. "Awaji Shinbun gogai.".
Kyoto-shi zenzu
Shimizu Ikunosuke
Kyoto-shi zenzu
1903
Pocket Map
 
Author Shimizu Ikunosuke
Full Title Kyoto-shi zenzu / Shimizu Ikunosuke. Meiji 36 [1903]
Publisher Kyoto : Shimizu Ikunosuke
Note Title on envelope: Kyoto-shi oyobi Yamashiro hachigun sokuryo meisai chizu. Lithograph. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes text on verso. Includes 1 map on verso: Yamashiro zenzu. Includes index.
Kyoto-shi zenzu
Shimizu Ikunosuke
Kyoto-shi zenzu
1903
Pocket Map
 
Author Shimizu Ikunosuke
Full Title Kyoto-shi zenzu / Shimizu Ikunosuke. Meiji 36 [1903]
Publisher Kyoto : Shimizu Ikunosuke
Note Title on envelope: Kyoto-shi oyobi Yamashiro hachigun sokuryo meisai chizu. Lithograph. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes text on verso. Includes 1 map on verso: Yamashiro zenzu. Includes index.
Saishin shomitsu Osaka Sakai-shi chizu
Kinoshita, Torakichi
Saishin shomitsu Osaka ...
1903
Pocket Map
 
Author Kinoshita, Torakichi
Full Title Saishin shomitsu Osaka Sakai-shi chizu / Kinoshita, Torakichi. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Kinoshita Torakichi
Note Lithograph. In Japanese. Includes text, distance chart and timetable on verso. Includes jinrikisha's fare table, 1 inset, and legend.
Saishin shomitsu Osaka Sakai-shi chizu
Kinoshita, Torakichi
Saishin shomitsu Osaka ...
1903
Pocket Map
 
Author Kinoshita, Torakichi
Full Title Saishin shomitsu Osaka Sakai-shi chizu / Kinoshita, Torakichi. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Kinoshita Torakichi
Note Lithograph. In Japanese. Includes text, distance chart and timetable on verso. Includes jinrikisha's fare table, 1 inset, and legend.
Jitchi tosoku Osaka shigai zenzu
Nakamura, Isuke
Jitchi tosoku Osaka shi...
1903
Pocket Map
 
Author Nakamura, Isuke
Full Title Jitchi tosoku Osaka shigai zenzu / Nakamura, Isuke. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Kusaka Ihe
Note Lithograph. In Japanese. Relief shown by hachures. 3 insets : Sakai shigai zenzu; Kinki kotsuzu; Daigokai Naikoku Kangyo Hakurawkaijo oyobi Shitenno-ji shozu. Includes address chart, list of local products, distance chart and legend. Includes text on points of interest and list of bridge names on verso.
Jitchi tosoku Osaka shigai zenzu
Nakamura, Isuke
Jitchi tosoku Osaka shi...
1903
Pocket Map
 
Author Nakamura, Isuke
Full Title Jitchi tosoku Osaka shigai zenzu / Nakamura, Isuke. Meiji 36 [1903]
Publisher Osaka : Kusaka Ihe
Note Lithograph. In Japanese. Relief shown by hachures. 3 insets : Sakai shigai zenzu; Kinki kotsuzu; Daigokai Naikoku Kangyo Hakurawkaijo oyobi Shitenno-ji shozu. Includes address chart, list of local products, distance chart and legend. Includes text on points of interest and list of bridge names on verso.
Shimonoseki shin shigaizu.
Sugano, Shigeo
Shimonoseki shin shigai...
1903
Pocket Map
 
Author Sugano, Shigeo
Full Title Shimonoseki shin shigaizu / Sugano Shigeo. Meiji 36 [1903]
Publisher Shimonoseki-shi : Kamiyama Shozo
Note Col. map folded to 20 x 10 cm. Oriented with north towards upper right. Relief shown by hachures. Includes legend. In Japanese. East Asian Library call number Ha232.
Kyoto-fu Fushimi-cho zenzu.
Hirose, Seishichi
Kyoto-fu Fushimi-cho ze...
1903
Pocket Map
 
Author Hirose, Seishichi
Full Title Kyoto-fu Fushimi-cho zenzu / Hirose Seishichi. Meiji 36 [1903]
Publisher Kyoto-fu Fushimi-cho : Hirose Seishichi
Note Col. map folded in cover 20 x 14 cm. Mounted cover title. Title on map: Kyoto-fu Fushimi zencho no zu. Copperplate print. Oriented with north towards left. Includes list of shrines, schools, and companies. In Japanese. East Asian Library copy: includes annotations. East Asian Library call number Ha261.
Eiri meisho kaisei Yokohama shinzu
Yamanaka, Zenzaburo
Eiri meisho kaisei Yoko...
1903
Pocket Map
 
Author Yamanaka, Zenzaburo
Full Title Eiri meisho kaisei Yokohama shinzu / Yamanaka, Zenzaburo. Meiji 36 [1903]
Publisher [Tokyo] : Yamanaka Zenzaburo
Note Copperplate print. In Japanese and English. Oriented with north to the lower right. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes 1 inset, list of block names, and distance charts. Includes index and legend. Includes list of railway fares.
Akashi meisho kyuseki annai zue.
Yanagida, Hisataro
Akashi meisho kyuseki a...
1903
Pocket Map
 
Author Yanagida, Hisataro
Full Title Akashi meisho kyuseki annai zue = A guide to Akashi and vicinity / Yanagida Hisataro. Meiji 36 [1903]
Publisher Hyogo-ken Akashi-gun Akashi-machi : Yanagida Hisataro
Note Col. map folded in envelope 20 x 14 cm. Lithograph. In Japanese and in English. Oriented with north to the upper left. Relief shown by pictorially. Includes inset. views of tourist attractions, guide to points of interest and Waka poems. Advertisement on verso. East Asian Library call number Hb3.
Verso: Akashi meisho kyuseki annai zue.
Yanagida, Hisataro
Verso: Akashi meisho ky...
1903
Pocket Map
 
Author Yanagida, Hisataro
Full Title (Verso of) Akashi meisho kyuseki annai zue = A guide to Akashi and vicinity / Yanagida Hisataro. Meiji 36 [1903]
Publisher Hyogo-ken Akashi-gun Akashi-machi : Yanagida Hisataro
Note Advertisement. East Asian Library call number Hb3.
Covers: Eibun Kyōto jissoku shinchizu.
Nakazawa, Tatsukichi
Covers: Eibun Kyōto jis...
1903
Case Map
 
Author Nakazawa, Tatsukichi
Full Title (Covers to) Eibun Kyōto jissoku shinchizu.
Publisher Kyoto: Nakamura Asakichi
Note Beige paper slip cover colored orange and pale blue on front and outlining text and showing a bridge scene. Black text also on white labels.
Eibun Kyōto jissoku shinchizu.
Nakazawa, Tatsukichi
Eibun Kyōto jissoku shi...
1903
Case Map
 
Author Nakazawa, Tatsukichi
Full Title Eibun Kyōto jissoku shinchizu.
Publisher Kyoto: Nakamura Asakichi
Note Japanese date Meiji 36 [1903]. Folded. Title on envelope: Eibun Kyōto jissoku shinchizu = Kyoto new atlas. In Japanese and English. Oriented with north to the upper right. Relief shown by hachures. Includes legend.
Tōkyō orimono sugoroku [graphic]
Anonymous
Tōkyō orimono sugoroku ...
1903
Game
 
Author Anonymous
Full Title Kokkei dōchū goriyaku sugoroku [graphic]
Publisher Tōkyō : Tonomura Shōten, Meiji 36 [1903]
Note 1 folded sheet in folder : ill. ; 53 x 79 cm., folded to 40 x 28 cm."Tōkyō orimono shinpō" on verso of sugoroku. "東京織物新報" on verso of sugoroku. List of textile stores in Tokyo ; in form of a sugoroku game board. Actual size: 53 x 78.3 cm.
Verso: Tōkyō orimono sugoroku [graphic]
Anonymous
Verso: Tōkyō orimono su...
1903
Game
 
Author Anonymous
Full Title (Verso to) Kokkei dōchū goriyaku sugoroku [graphic]
Publisher Tōkyō : Tonomura Shōten, Meiji 36 [1903]
Note 1 folded sheet in folder : ill. ; 53 x 79 cm., folded to 40 x 28 cm."Tōkyō orimono shinpō" on verso of sugoroku. "東京織物新報" on verso of sugoroku. List of textile stores in Tokyo ; in form of a sugoroku game board. Actual size: 53 x 78.3 cm.
Covers: Enoshima Kamakura yūho sugoroku [graphic]
Anonymous
Covers: Enoshima Kamaku...
1903
Game
 
Author Anonymous
Full Title (Covers to) Enoshima Kamakura yūho sugoroku [graphic]
Publisher Nihonbashi-ku [Tōkyō] : Miyake Hanshirō
Note Japanese date Meiji 36 [1903]. 1 folded sheet in wrapper : col. ill. ; 72 x 50 cm., folded to 25 x 19 cm. Actual size: 71.5 x 49.1 cm. Illustration of Enoshima and Kamakura area; in form of a augoroku game board.
Covers: Enoshima Kamakura yūho sugoroku [graphic]
Anonymous
Covers: Enoshima Kamaku...
1903
Game
 
Author Anonymous
Full Title (Covers to) Enoshima Kamakura yūho sugoroku [graphic]
Publisher Nihonbashi-ku [Tōkyō] : Miyake Hanshirō
Note Japanese date Meiji 36 [1903]. 1 folded sheet in wrapper : col. ill. ; 72 x 50 cm., folded to 25 x 19 cm. Actual size: 71.5 x 49.1 cm. Illustration of Enoshima and Kamakura area; in form of a augoroku game board.
Enoshima Kamakura yūho sugoroku [graphic]
Anonymous
Enoshima Kamakura yūho ...
1903
Game
 
Author Anonymous
Full Title Enoshima Kamakura yūho sugoroku [graphic]
Publisher Nihonbashi-ku [Tōkyō] : Miyake Hanshirō
Note Japanese date Meiji 36 [1903]. 1 folded sheet in wrapper : col. ill. ; 72 x 50 cm., folded to 25 x 19 cm. Actual size: 71.5 x 49.1 cm. Illustration of Enoshima and Kamakura area; in form of a augoroku game board.
1-38 of 38