Browse All

1880
Awata, Fukusaburo
Shinsen kaisei Heishin shiga …
Pocket Map
1880
Fujii, Chuko
Hyogo Kobe ryoko zenzu
Pocket Map
1891
Tanase, Shozo
Wa-Ei shomitsu Kobe-shi zenz …
Pocket Map
1911
Takanashi, Kumataro
Kobe-shi shinzu : fu Himeji- …
Pocket Map