REFINE

 

WHO

 1. 's Gravenhage : P. Gosse … (4)
 2. (Kaempfer, Engelbert, 165 … (3)
 3. [Japan] : Chokyuko (1)
 4. [Kyoto] : Fugetsu Shozaem … (1)
 5. [Kyoto] : Hashimoto Yohac … (1)
 6. [Kyoto] : Hayashi-shi Yos … (2)
 7. [Kyoto] : Hishiya, Jihe . … (1)
 8. [Kyoto] : Ikeda Tokoku (2)
 9. [Kyoto] : Imakumano Kanno … (1)
 10. [Kyoto] : Ishida Jihe (1)
 11. [Kyoto] : Kondo Tajuro (1)
 12. [Kyoto] : Noda Tohachi (2)
 13. [Kyoto] : Shohonya Kichib … (2)
 14. [Kyoto] : Takehara Genshi … (1)
 15. [Kyoto] : Tanaka Jihe (2)
 16. [Kyoto] : Toraya Kyuzaemo … (1)
 17. [Kyoto] : Toundo (2)
 18. [Kyoto] : Ueda Senkichi (1)
 19. [Kyoto] : Watanabe Nizaem … (2)
 20. [Kyoto] : Yoshinoya (1)
 21. [Kyoto]: Fukui Genjirō (2)
 22. [Kyoto]: Fūgetsu Shōzaemo … (2)
 23. [Kyoto]: Nishitotsutsuji- … (2)
 24. [Kyoto]: Tanaka Jihē (3)
 25. [S.l. : s.n.] (5)
 26. [S.l. : s.n] (6)
 27. [S.l.] : Ikeda Hozen (1)
 28. Anonymous (1)
 29. Aoki, Nobumasa (2)
 30. Asai, Hironobu (4)
 31. Chokyuko (1)
 32. Fugetsu Shozaemon (1)
 33. Fuhai (3)
 34. Fukutomi, Seisui (1)
 35. Fuse, Yoshio (1)
 36. Fushimi: Hachidaiya Yakic … (2)
 37. Fūgetsu, Shozaemon (2)
 38. Hachidaiya, Yakichi (2)
 39. Hasegawa, Fukutaro (1)
 40. Hashimoto, Chōgetsu (2)
 41. Hashimoto, Yohachiro (1)
 42. Hayashi, Yoshinaga (22)
 43. Hiranoya, Mohē (4)
 44. Hirooka, Kenjino; Simizu, … (1)
 45. Ikeda, Hozen (1)
 46. Ikeda, Tokoku (2)
 47. Ikeda, Tori (4)
 48. Ikeda, Tori; Nakamura, Na … (2)
 49. Ikeda, Tori; Nakamura, Na … (2)
 50. Ikeda, Tōri (8)
 51. Ikeda, Tōri Shujin kosei (4)
 52. Ikeda, Tōri Tōen (3)
 53. Ikeda, Tōri; Shujin kosei (2)
 54. Imakumano Kannonji (1)
 55. Iseya, Hanbe (1)
 56. Ishida, Jihe (1)
 57. Ishida, Yunen (1)
 58. Ishikawa, Ken (1)
 59. Ito, Toyonosuke (2)
 60. Kaempfer, Engelbert, 1651 … (4)
 61. Kamisaka, Yoshishige (5)
 62. Kanda, Shozaburo (1)
 63. Kashiwaya, Shirobe (1)
 64. Kataoka, Kenzo (3)
 65. Kataoka, Kenzō (2)
 66. Kawachiya, Kihe (2)
 67. Kawakita, Rekien (2)
 68. Keishi : Ogawa Tazaemon (1)
 69. Kobayashi, Hisashi (3)
 70. Kobayashi, Tojiro (2)
 71. Kondo, Seijiro (2)
 72. Kondo, Tajuro (1)
 73. Koto : [s.n.] (3)
 74. Kusaka, Ihe (1)
 75. Kusaka, Ihē (2)
 76. Kyo : Hayashi-shi Yoshin … (12)
 77. Kyo : Hayashi-shi Yoshina … (2)
 78. Kyo : Iseya Hanbe (1)
 79. Kyo : Kosaki Sohachi ... … (2)
 80. Kyo : Noda Tohachi (1)
 81. Kyo : Takehara Yoshibe (6)
 82. Kyo: Takehara Yoshibe (1)
 83. Kyoto : Fugetsu Shozaemon (3)
 84. Kyoto : Hasegawa Fukutaro (1)
 85. Kyoto : Hiekata Tanetsugu (1)
 86. Kyoto : Ishida Yunen (1)
 87. Kyoto : Ito Toyonosuke (2)
 88. Kyoto : Jutokudo (1)
 89. Kyoto : Kobayashi Tojiro (2)
 90. Kyoto : Maruya Zenbe (1)
 91. Kyoto : Maruya Zenzaburo (1)
 92. Kyoto : Masuya Kichigoto (1)
 93. Kyoto : Matsuda Shosuke (1)
 94. Kyoto : Metogiya Sohachi (2)
 95. Kyoto : Murakami Kanbe : … (4)
 96. Kyoto : Murakami Kanbe, : … (4)
 97. Kyoto : Nakamura Asakichi (2)
 98. Kyoto : Ogawa Tazaemon, . … (2)
 99. Kyoto : Omiya Sataro (1)
 100. Kyoto : Otani Jinbe (1)
 101. Kyoto : Sasada Yahe (3)
 102. Kyoto : Sasaki Keisuke : … (2)
 103. Kyoto : Shimizu Ikunosuke (2)
 104. Kyoto : Tsujimoto Teijiro (1)
 105. Kyoto : Yamano Seishichi (1)
 106. Kyoto: Aoki Nobumasa (2)
 107. Kyoto: Fukui Genjirō (1)
 108. Kyoto: Fūgetsu Shōzaemon (7)
 109. Kyoto: Ida Hisajūrō (2)
 110. Kyoto: Kobayashi Hisashi (3)
 111. Kyoto: Nakamura Asakichi (6)
 112. Kyoto: Suma Kanbē (2)
 113. Kyoto: Takehara Yoshibē (5)
 114. Kyoto: Takehara YoshibēCa … (2)
 115. Kyoto: Ōtani Jinbē (3)
 116. Kyō: Hayashi-shi Yoshinag … (6)
 117. Kyō: Shōhonʼya Kichibē (2)
 118. Kyō: Tsuruya Riemon (2)
 119. Kōto: Heiansha (4)
 120. Kōto: Hiranoya Mohē (4)
 121. Kōto: Nagata Chōbē, ... e … (3)
 122. Kōto: Nagata Chōbē,---et … (3)
 123. Maruya, Zenbe (1)
 124. Maruya, Zenzaburo (1)
 125. Masuya, Kichigoro (1)
 126. Matsumoto, Ryuzan (3)
 127. Metogiya, Sohachi (2)
 128. Minobe, Tokujirō (3)
 129. Monji, Tominosuke (2)
 130. Murakami, Kanbe, 19th cen … (8)
 131. Muramatsu, Hatsujiro (2)
 132. Nakamura, Asakichi (2)
 133. Nakazawa, Tatsukichi (2)
 134. Niki, Mojita (1)
 135. Nishiyotsutsuji-dono (2)
 136. Noda, Tohachi (3)
 137. Not given (2)
 138. Ogawa, Tazaemon (1)
 139. Ogawa, Tazaemon; Akisato, … (2)
 140. Osaka : K. Kawakami (2)
 141. Osaka : Kawachiya Kihe,-- … (1)
 142. Osaka : Kawachiya Kihe,-- … (1)
 143. Osaka : Kusaka Ihe (1)
 144. Osaka : Osaka Mainichi Sh … (1)
 145. Osaka : Tamura Hoseido (1)
 146. Osaka: Kusaka Ihē (2)
 147. Osaka: Matama Yasujirō (1)
 148. Sasada, Yahe (1)
 149. Scheuchzer, John Gaspar, … (1)
 150. Shibata, Shinbē (2)
 151. Shimidzu, Y. (2)
 152. Shimizu Ikunosuke (2)
 153. Shimizu Shinnosuke (1)
 154. Shimizu, Shinnosuke (1)
 155. Shohonya, Kichibe (1)
 156. Simizu, Yoshiyasu (1)
 157. Suharaya, Ihachi (3)
 158. Suma, Kanbē (2)
 159. Takehara, Yoshibe (1)
 160. Takehara, Yoshibē (3)
 161. Takeuchi, Shōnosuke (2)
 162. Toraya, Kyuzaemon (1)
 163. Toto : Suharaya Ihachi, . … (2)
 164. Toto : Suharaya Ihachi,-- … (1)
 165. Toundo (2)
 166. Tsuruya, Riemon (2)
 167. Ueda, Senkichi (1)
 168. Unknown (12)
 169. Yamada, Kyō (2)
 170. Yamano, Seishichi (1)
 171. Yoshinoya (1)
Less
REFINE 

Browse All : Images of Kyoto (Japan) and Kyoto (Japan)

51-100 of 194
1 2 3 4  
Kaisei bungen shinsen Kyō zu miyako meisho jizai aruki.
Takehara, Yoshibē
Kaisei bungen shinsen K...
1832
Pocket Map
 
Author
Takehara, Yoshibē
Full Title
Kaisei bungen shinsen Kyō zu miyako meisho jizai aruki.
Publisher
Kyoto: Takehara YoshibēCase Map
Note
Japanese date Tenpō 3 [1832]. Folded. Mounted cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes seasonal tides, distance chart and legend.
Verso: Kaisei bungen shinsen Kyō zu miyako meisho jizai aruki.
Takehara, Yoshibē
Verso: Kaisei bungen sh...
1832
Pocket Map
 
Author
Takehara, Yoshibē
Full Title
(Verso to) Kaisei bungen shinsen Kyō zu miyako meisho jizai aruki.
Publisher
Kyoto: Takehara YoshibēCase Map
Note
Japanese date Tenpō 3 [1832]. Folded. Mounted cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes seasonal tides, distance chart and legend.
Covers: Tenpō kaisei shinzō saiken Kyō ezu taizen : kan
Ikeda, Tōri; Shujin kos...
Covers: Tenpō kaisei sh...
1834
Case Map
 
Author
Ikeda, Tōri; Shujin kosei
Full Title
(Covers to) Tenpō kaisei shinzō saiken Kyō ezu taizen : kan
Publisher
Kyoto: Takehara Yoshibē
Note
Decorated ivory colored paper on flexible cardboard with red text on white label.
Tenpō kaisei shinzō saiken Kyō ezu taizen : kan
Ikeda, Tōri; Shujin kos...
Tenpō kaisei shinzō sai...
1834
Case Map
 
Author
Ikeda, Tōri; Shujin kosei
Full Title
Tenpō kaisei shinzō saiken Kyō ezu taizen : kan
Publisher
Kyoto: Takehara Yoshibē
Note
Japanese date Tenpō 5 [1834]. In color. Folded. Mounted cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Drawn by Nakamura Yūrakusai. Includes legend.
Covers: Tenpō kaisei shinzō saiken Kyō ezu taizen
Ikeda, Tōri
Covers: Tenpō kaisei sh...
1834
Case Map
 
Author
Ikeda, Tōri
Full Title
(Covers to) Tenpō kaisei shinzō saiken Kyō ezu taizen
Publisher
Kyoto: Takehara Yoshibē
Note
Covers light brown cross-hatching on ivory paper over flexible cardboard; black text on white labels.
Tenpō kaisei shinzō saiken Kyō ezu taizen
Ikeda, Tōri
Tenpō kaisei shinzō sai...
1834
Case Map
 
Author
Ikeda, Tōri
Full Title
Tenpō kaisei shinzō saiken Kyō ezu taizen
Publisher
Kyoto: Takehara Yoshibē
Note
Japanese date Tenpō 5 [1834]. In color. Folded. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Drawn by Nakamura Yūrakusai. Includes legend. Title added by hand.
Cover: Kyo no mizu Karaku oko zu.
Metogiya, Sohachi
Cover: Kyo no mizu Kara...
1841
Pocket Map
 
Author
Metogiya, Sohachi
Full Title
(Covers to) Kyo no mizu Karaku oko zu. Tenpo 12 [1841]
Publisher
Kyoto : Metogiya Sohachi
Note
East Asian Library call number: F207.5.
Kyo no mizu Karaku oko zu.
Metogiya, Sohachi
Kyo no mizu Karaku oko ...
1841
Pocket Map
 
Author
Metogiya, Sohachi
Full Title
Kyo no mizu Karaku oko zu. Tenpo 12 [1841]
Publisher
Kyoto : Metogiya Sohachi
Note
Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows points of interest. Supplement of :Kyo no mizu /ed. by Akisato Rito. Date of publication is from Kyo no mizu vol. 2. Folded in cover 28 x 14 cm. East Asian Library call number: F207.5.
Tenpo kaisei shuchu Kyo ezu
Ikeda, Tori
Tenpo kaisei shuchu Kyo...
1841
Pocket Map
 
Author
Ikeda, Tori
Full Title
Tenpo kaisei shuchu Kyo ezu / Ikeda, Tori. Tenpo 12 [1841]
Publisher
Kyo : Takehara Yoshibe
Note
Mounted cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes legend.
Anken Kyoto saizu
Ikeda, Tori
Anken Kyoto saizu
1843
Pocket Map
 
Author
Ikeda, Tori
Full Title
Anken Kyoto saizu / Ikeda, Tori. Tenpo 14 [1843]
Publisher
Kyoto : Omiya Sataro
Note
Mounted cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes legend.
Bandai Kyoto ezu
Ikeda, Tori
Bandai Kyoto ezu
1843
Pocket Map
 
Author
Ikeda, Tori
Full Title
Bandai Kyoto ezu / Ikeda, Tori. Tenpo 14 [1843]
Publisher
[Kyoto] : Hishiya, Jihe ... [et al.]
Note
Mounted cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes legend. Engraved by Okada Mohe.
Kaisei Kyo ezu
Maruya, Zenbe
Kaisei Kyo ezu
1850
Pocket Map
 
Author
Maruya, Zenbe
Full Title
Kaisei Kyo ezu / Maruya, Zenbe [ca. 1850]
Publisher
Kyoto : Maruya Zenbe
Note
Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Oriented with north to the left. Title from Mitsui Map collection in U.C.B.
Kaisei Kyo ezu: zen
Maruya, Zenzaburo
Kaisei Kyo ezu: zen
1850
Pocket Map
 
Author
Maruya, Zenzaburo
Full Title
Kaisei Kyo ezu: zen / Maruya, Zenzaburo. [ca. 1850]
Publisher
Kyoto : Maruya Zenzaburo
Note
Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Oriented with north to the left.
On Tsuiji naizu: zen
Kashiwaya, Shirobe
On Tsuiji naizu: zen
1854
Pocket Map
 
Author
Kashiwaya, Shirobe
Full Title
On Tsuiji naizu: zen / Kashiwaya, Shirobe. Kashiwaya, Shirobe [between 1848 and 1854].
Publisher
Kyoto : Jutokudo
Note
Wood block print. In Japanese. Title from : Kyoto zu somokuroku / Otsuka Takashi, p. 132. Oriented with north to the right. Covers also its vicinity. Shows the Imperial Palace pictorially. Includes crests of noblemen and legend.
Kaei shichi tora no toshi Kyoto shukka ryakuzu
Unknown
Kaei shichi tora no tos...
1854
Pocket Map
 
Author
Unknown
Full Title
Kaei shichi tora no toshi Kyoto shukka ryakuzu. Kaei 7 [1854]
Publisher
[S.l. : s.n]
Note
Wood block print. In Japanese. Shows the area devastated by the fire.
Teito saikenzu
Unknown
Teito saikenzu
1860
Pocket Map
 
Author
Unknown
Full Title
Teito saikenzu. [18--]
Publisher
[S.l. : s.n]
Note
Title from envelope. Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Presumed date of publication is around 1860.
Tebiki Kyo ezu
Ikeda, Tori
Tebiki Kyo ezu
1861
Pocket Map
 
Author
Ikeda, Tori
Full Title
Tebiki Kyo ezu / Ikeda, Tori. Manen 2 [1861]
Publisher
Kyo : Takehara Yoshibe
Note
Title from :Kyoto zu somokuroku /Otsuka Takashi, p.56. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Drawn by Nakamura Yurakusai.
Kaisei Dairi saiken no zu : zen
Toundo
Kaisei Dairi saiken no ...
1863
Pocket Map
 
Author
Toundo
Full Title
Kaisei Dairi saiken no zu : zen / Toundo. Bunkyu 3 [1863]
Publisher
[Kyoto] : Toundo
Note
Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the left. Shows the Imperial Palace pictorially. Shows the crests of noblemen. Covers also its vicinity. Includes addresses of noblemen.
Kaisei Kumoi saikenzu
Ikeda, Hozen
Kaisei Kumoi saikenzu
1863
Pocket Map
 
Author
Ikeda, Hozen
Full Title
Kaisei Kumoi saikenzu / Ikeda, Hozen. Bunkyu 3 [1863]
Publisher
[S.l.] : Ikeda Hozen
Note
Wood block print. In Japanese. Oriented with north to the left. Shows the Imperial Palace pictorially. Covers also its vicinity. Includes the crests of noblemen. Includes legend.
Dairi onzu
Toundo
Dairi onzu
1863
Pocket Map
 
Author
Toundo
Full Title
Dairi onzu / Toundo. [ca. 1863]
Publisher
[Kyoto] : Toundo
Note
Wood block print. In Japanese. Title added by hand. Oriented with north to the right. Covers also its vicinity. Shows the Imperial Palace pictorially. Includes crests of noblemen and legend.
Jinja bukkaku koseki yurai Miyako meisho hitori annai : michinori tsuke
Kawakita, Rekien
Jinja bukkaku koseki yu...
1863
Pocket Map
 
Author
Kawakita, Rekien
Full Title
Jinja bukkaku koseki yurai Miyako meisho hitori annai : michinori tsuke / Kawakita, Rekien. Bunkyu 3 [1863]
Publisher
Kyo : Kosaki Sohachi ... [et al.]
Note
Title from verso. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes legend. Includes points of interest and their explanation on verso. Engraved by Inoue Jihe.
Jinja bukkaku koseki yurai Miyako meisho hitori annai : michinori tsuke
Kawakita, Rekien
Jinja bukkaku koseki yu...
1863
Pocket Map
 
Author
Kawakita, Rekien
Full Title
Jinja bukkaku koseki yurai Miyako meisho hitori annai : michinori tsuke / Kawakita, Rekien. Bunkyu 3 [1863]
Publisher
Kyo : Kosaki Sohachi ... [et al.]
Note
Title from verso. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes legend. Includes points of interest and their explanation on verso. Engraved by Inoue Jihe.
Covers: Bunkyū kaikoku hanʼei Kyōto on ezu / zusho narabini kōtei Yomo Shunsui.
Hiranoya, Mohē
Covers: Bunkyū kaikoku ...
1863
Case Map
 
Author
Hiranoya, Mohē
Full Title
(Covers to) Bunkyū kaikoku hanʼei Kyōto on ezu / zusho narabini kōtei Yomo Shunsui.
Publisher
Kōto: Hiranoya Mohē
Note
Japanese date Bunkyū 3 [1863]. Folded. Mounted cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes legend. Engraved by Nakamura Katsunosuke.
Bunkyū kaikoku hanʼei Kyōto on ezu / zusho narabini kōtei Yomo Shunsui.
Hiranoya, Mohē
Bunkyū kaikoku hanʼei K...
1863
Case Map
 
Author
Hiranoya, Mohē
Full Title
Bunkyū kaikoku hanʼei Kyōto on ezu / zusho narabini kōtei Yomo Shunsui.
Publisher
Kōto: Hiranoya Mohē
Note
Japanese date Bunkyū 3 [1863]. Folded. Mounted cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes legend. Engraved by Nakamura Katsunosuke.
Covers: Kaisei zōho Kyō ezu taisei : kan.
Hachidaiya, Yakichi
Covers: Kaisei zōho Kyō...
1863
Case Map
 
Author
Hachidaiya, Yakichi
Full Title
(Covers to) Kaisei zōho Kyō ezu taisei : kan.
Publisher
Fushimi: Hachidaiya Yakichi
Note
Pale green paper covers on flexible cardboard. Text in red and black on white labels.
Kaisei zōho Kyō ezu taisei : kan.
Hachidaiya, Yakichi
Kaisei zōho Kyō ezu tai...
1863
Case Map
 
Author
Hachidaiya, Yakichi
Full Title
Kaisei zōho Kyō ezu taisei : kan.
Publisher
Fushimi: Hachidaiya Yakichi
Note
Japanese date Bunkyū 3 [1863]. Folded. Mounted cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes legend. Shows areas burnt down by a fire.
Covers: Bunkyū kaikoku hanʼei Kyōto on ezu / zusho narabini kōtei Yomo Shunsui.
Hiranoya, Mohē
Covers: Bunkyū kaikoku ...
1863
Case Map
 
Author
Hiranoya, Mohē
Full Title
(Covers to) Bunkyū kaikoku hanʼei Kyōto on ezu / zusho narabini kōtei Yomo Shunsui.
Publisher
Kōto: Hiranoya Mohē
Note
Forest green paper covered lightweight cardboard covers with black text on beige label and directly on back cover.
Bunkyū kaikoku hanʼei Kyōto on ezu / zusho narabini kōtei Yomo Shunsui.
Hiranoya, Mohē
Bunkyū kaikoku hanʼei K...
1863
Case Map
 
Author
Hiranoya, Mohē
Full Title
Bunkyū kaikoku hanʼei Kyōto on ezu / zusho narabini kōtei Yomo Shunsui.
Publisher
Kōto: Hiranoya Mohē
Note
Japanese date Bunkyū 3 [1863]. Folded. Mounted cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes legend. Engraved by Nakamura Katsunosuke.
Kaisei Dairi saiken no zu : zen
Unknown
Kaisei Dairi saiken no ...
1864
Pocket Map
 
Author
Unknown
Full Title
Kaisei Dairi saiken no zu : zen. Bunkyu 4 [1864]
Publisher
[S.l. : s.n.]
Note
Wood block print. In Japanese. Title from: Kyoto zu somokuroku / Otsuka Takashi, p. 136. Oriented with north to the left. Shows the Imperial Palace pictorially. Covers also its vicinity. Includes the crests of noblemen and legend.
Kosei Dairi saiken no zu
Unknown
Kosei Dairi saiken no z...
1864
Pocket Map
 
Author
Unknown
Full Title
Kosei Dairi saiken no zu. Genji 1 [1864]
Publisher
[S.l. : s.n.]
Note
Wood block print. In Japanese. Title from envelope. Oriented with north to the left. Shows the Imperial Palace pictorially. Covers also its vicinity. Includes the crests of noblemen and legend.
Covers: Genji shinpan Kyō saiken ezu : kan.
Covers: Genji shinpan K...
1864
Case Map
 
Full Title
(Covers to) Genji shinpan Kyō saiken ezu : kan.
Publisher
Kōto: Heiansha
Note
Rice paper covers with pale blue brush strokes; text red and black on white labels.
Genji shinpan Kyō saiken ezu : kan.
Genji shinpan Kyō saike...
1864
Case Map
 
Full Title
Genji shinpan Kyō saiken ezu : kan.
Publisher
Kōto: Heiansha
Note
Japanese date Genji 1 [1864]. Folded. Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes distance chart. Shows land tenures of daimyo.
Covers: Saiken annai ezu Kyō meisho michi no shiori.
Ikeda, Tōri
Covers: Saiken annai ez...
1864
Pocket Map
 
Author
Ikeda, Tōri
Full Title
(Covers to) Saiken annai ezu Kyō meisho michi no shiori.
Publisher
Kōto: Nagata Chōbē,---et al
Note
Light brown cardboard covers with white labels and black text.
Saiken annai ezu Kyō meisho michi no shiori.
Ikeda, Tōri
Saiken annai ezu Kyō me...
1864
Pocket Map
 
Author
Ikeda, Tōri
Full Title
Saiken annai ezu Kyō meisho michi no shiori.
Publisher
Kōto: Nagata Chōbē,---et al
Note
Japanese date Genji 1 [1864]. In color. Folded. Cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Title on map: Genji kaisei Miyako meisho michi no shiori no zu. Includes text on points of interest on verso by Sō Yōshi and Ryū Sōshi and legend. Drawn by Kurokawa Gyokusui.
Saiken annai ezu Kyō meisho michi no shiori.
Ikeda, Tōri
Saiken annai ezu Kyō me...
1864
Pocket Map
 
Author
Ikeda, Tōri
Full Title
Saiken annai ezu Kyō meisho michi no shiori.
Publisher
Kōto: Nagata Chōbē,---et al
Note
Japanese date Genji 1 [1864]. In color. Folded. Cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Title on map: Genji kaisei Miyako meisho michi no shiori no zu. Includes text on points of interest on verso by Sō Yōshi and Ryū Sōshi and legend. Drawn by Kurokawa Gyokusui.
Covers: Genji shinsen Kōto saikenzu.
Nishiyotsutsuji-dono
Covers: Genji shinsen K...
1864
Case Map
 
Author
Nishiyotsutsuji-dono
Full Title
(Covers to) Genji shinsen Kōto saikenzu.
Publisher
[Kyoto]: Nishitotsutsuji-dono
Note
Pale blue soft paper covers with black text on beige and white labels.
Genji shinsen Kōto saikenzu.
Nishiyotsutsuji-dono
Genji shinsen Kōto saik...
1864
Case Map
 
Author
Nishiyotsutsuji-dono
Full Title
Genji shinsen Kōto saikenzu.
Publisher
[Kyoto]: Nishitotsutsuji-dono
Note
Japanese date Genji 1 [1864]. In color. Folded. Mounted cover title. Wood block print. Oriented with north to the left. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes legend.
Kyoto saiken zu
Suharaya, Ihachi
Kyoto saiken zu
1865
Pocket Map
 
Author
Suharaya, Ihachi
Full Title
Kyoto saiken zu / Suharaya, Ihachi.[ca. 1865]
Publisher
Toto : Suharaya Ihachi,---[et al]
Note
Title from :Kyoto zu somokuroku /Otsuka Takashi, p.73. Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Oriented with north to the left. Includes distance chart and legend.
Kyoto saiken zu
Suharaya, Ihachi
Kyoto saiken zu
1865
Pocket Map
 
Author
Suharaya, Ihachi
Full Title
Kyoto saiken zu / Suharaya, Ihachi. [ca. 1865]
Publisher
Toto : Suharaya Ihachi, ... [et al.]
Note
Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Oriented with north to the left. Includes distance chart and legend.
Kyoto saiken zu
Suharaya, Ihachi
Kyoto saiken zu
1865
Pocket Map
 
Author
Suharaya, Ihachi
Full Title
Kyoto saiken zu / Suharaya, Ihachi. [ca. 1865]
Publisher
Toto : Suharaya Ihachi, ... [et al.]
Note
Mounted cover title. Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Oriented with north to the left. Includes distance chart and legend.
Kyoto meisai no zenzu
Unknown
Kyoto meisai no zenzu
1865
Pocket Map
 
Author
Unknown
Full Title
Kyoto meisai no zenzu. [between 1860 and 1865]
Publisher
[S.l. : s.n]
Note
Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Oriented with north to the left.
Kinri no ezu
Unknown
Kinri no ezu
1866
Pocket Map
 
Author
Unknown
Full Title
Kinri no ezu. [ca. 1866]
Publisher
[S.l. : s.n.]
Note
Title added by hand. Wood block print. In Japanese. Title from envelope. Oriented with north to the left. Shows the Imperial Palace pictorially. Covers also its vicinity. Includes the crests of noblemen and legend.
Covers: Rakuchū Rakugai machimachi kōna taisei Kyō saiken ezu.
Covers: Rakuchū Rakugai...
1866
Case Map
 
Full Title
(Covers to) Rakuchū Rakugai machimachi kōna taisei Kyō saiken ezu.
Publisher
Kōto: Heiansha
Note
Light green heavy paper covers with black text on white labels.
Rakuchū Rakugai machimachi kōna taisei Kyō saiken ezu.
Rakuchū Rakugai machima...
1866
Case Map
 
Full Title
Rakuchū Rakugai machimachi kōna taisei Kyō saiken ezu.
Publisher
Kōto: Heiansha
Note
Japanese date Keiō 2 [1866]. In color. Folded. Title from: Kyōto zu sōmokuroku /Ōtsuka Takashi. p.66. Wood block print. In Japanese. Relief shown pictorially. Includes distance charts, text, and legend. Local Note EAST; F 55: Title added by hand :Kyō saiken ezu. Monted cover title is missing Subject
Kaisei Saikyo kubun saikenzu
Unknown
Kaisei Saikyo kubun sai...
1868
Pocket Map
 
Author
Unknown
Full Title
Kaisei Saikyo kubun saikenzu. [after 1868]
Publisher
[S.l. : s.n.]
Note
Copperplate print. In Japanese. Oriented with north to the left. Relief shown by hachures.
Cover: Bird's eye view of Kioto and surrounding country.
Shimidzu, Y.
Cover: Bird's eye view ...
1868
Pocket Map
 
Author
Shimidzu, Y.
Full Title
(Covers to) Bird's eye view of Kioto and surrounding country / Y. Shimidzu. [after 1868]
Publisher
Osaka : K. Kawakami
Note
Col. Lithograph. In Japanese and English. Oriented with north to the left. Includes a view of a temple, index and legend. Bird's eye view. Folded to 28 x 14 cm. East Asian Library call number: F150.
Bird's eye view of Kioto and surrounding country.
Shimidzu, Y.
Bird's eye view of Kiot...
1868
Pocket Map
 
Author
Shimidzu, Y.
Full Title
Bird's eye view of Kioto and surrounding country / Y. Shimidzu. [after 1868]
Publisher
Osaka : K. Kawakami
Note
Col. Lithograph. In Japanese and English. Oriented with north to the left. Includes a view of a temple, index and legend. Bird's eye view. Folded to 28 x 14 cm. East Asian Library call number: F150.
Kaiho dosen dai Dairi saizu
Kawachiya, Kihe
Kaiho dosen dai Dairi s...
1868
Pocket Map
 
Author
Kawachiya, Kihe
Full Title
Kaiho dosen dai Dairi saizu / Kawachiya, Kihe. [between 1866 and 1868]
Publisher
Osaka : Kawachiya Kihe,---[et al.]
Note
Mounted cover print. Copperplate print. In Japanese. Title on map : Dai Dairi onzu.
Saikyo shigai no zu
Unknown
Saikyo shigai no zu
1868
Pocket Map
 
Author
Unknown
Full Title
Saikyo shigai no zu. [after 1868]
Publisher
[S.l. : s.n]
Note
Copperplate print. In Japanese. Oriented with north to the left.
Kyoto shigai no ryakuzu
Sasada, Yahe
Kyoto shigai no ryakuzu
1868
Pocket Map
 
Author
Sasada, Yahe
Full Title
Kyoto shigai no ryakuzu / Sasada, Yahe. [after 1868]
Publisher
Kyoto : Sasada Yahe
Note
Copperplate print. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes index.
51-100 of 194
1 2 3 4