Browse All

1687
Covers: Kyō ezu.
Case Map
1687
Kyō ezu.
Case Map
1690
Tsuruya, Riemon
Covers: Shinpan zōho Kyō no …
Pocket Map
1690
Tsuruya, Riemon
Shinpan zōho Kyō no zu.
Pocket Map
1696
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1696
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1709
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1709
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1710
Hayashi, Yoshinaga
Covers: Shinpan zōho Kyō ezu …
Pocket Map
1710
Hayashi, Yoshinaga
Shinpan zōho Kyō ezu : shinc …
Pocket Map
1717
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1717
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1723
Hayashi, Yoshinaga
Covers: Shinsen zōho Kyō ezu …
Case Map
1723
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zōho Kyō ezu.
Case Map
1724
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1724
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1725
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1725
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Covers: Shinsen zōho Kyō ōez …
Case Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zōho Kyō ōezu.
Case Map
1729
Scheuchzer, John Gaspar, 170 …
Stad Miaco.
Geography Book
1729
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Tempel Kiomidsu.
Geography Book
1729
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Dajbods Tempel.
Geography Book
1729
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Sanmen Tempel.
Geography Book
1739
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1741
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Case Map
1741
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Case Map
1741
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Case Map
1749
Yoshinoya
Zoho Kyo Rakuchu narabini Ra …
Pocket Map
1751
Noda, Tohachi
Shinpan kaisei Kyo ezu michi …
Pocket Map
1763
Noda, Tohachi
Horeki kaisei Kyo ezu michin …
Pocket Map
1764
Unknown
Kaiho Kyo ezu : zen
Pocket Map
1774
Shohonya, Kichibe
Kaiho Kyo ezu
Pocket Map
1781
Noda, Tohachi
Kyo ezu michinori tsuki : ze …
Pocket Map
1786
Fuhai
Tenmei shinpan shuchu Kyo ez …
Pocket Map
1800
Iseya, Hanbe
Kyoto meisho annai ryakuzu
Pocket Map
1800
Ogawa, Tazaemon; Akisato, Ri …
Cover: Kyo mizu Karaku okozu …
Separate Map
1800
Ogawa, Tazaemon; Akisato, Ri …
Kyo mizu Karaku okozu.
Separate Map
1800
Chokyuko
Rakuyo nijunisha junsan ichi …
Case Map
1800
Imakumano Kannonji
Miyako Higashiyama meisho ry …
Pocket Map
1811
Ogawa, Tazaemon
Kaisei bunken shinsen Kyo ez …
Pocket Map
1831
Takehara, Yoshibe
Takehara, Yoshibe
Pocket Map
1831
Toraya, Kyuzaemon
Shin kaisei Kyo no zu
Pocket Map
1831
Ikeda, Tori; Nakamura, Nagah …
Cover: Kaisei Kyo machiezu s …
Case Map
1831
Ikeda, Tori; Nakamura, Nagah …
Kaisei Kyo machiezu saiken t …
Case Map
1831
Ikeda, Tori; Nakamura, Nagah …
Cover: Kaisei Kyo machiezu s …
Separate Map
1831
Ikeda, Tori; Nakamura, Nagah …
Kaisei Kyo machiezu saiken t …
Separate Map
1832
Takehara, Yoshibē
Covers: Kaisei bungen shinse …
Pocket Map