REFINE 

Browse All : Images of World

51-67 of 67
1 2
Cover: Meiji shinsen bankoku seizu.
Goto, Shichiroemon
Cover: Meiji shinsen ba...
1886
Pocket Map
 
Author Goto, Shichiroemon
Full Title (Covers to) Meiji shinsen bankoku seizu : kan / Goto Shichiroemon. Meiji 19 [1886]
Publisher [Kyoto] : Nakamura Asakichi
Note East Asian Library call number: A32.
Meiji shinsen bankoku seizu.
Goto, Shichiroemon
Meiji shinsen bankoku s...
1886
Pocket Map
 
Author Goto, Shichiroemon
Full Title Meiji shinsen bankoku seizu : kan / Goto Shichiroemon. Meiji 19 [1886]
Publisher [Kyoto] : Nakamura Asakichi
Note Mounted cover title. Title on map: Bankoku seizu. Copperplate print. In Japanese. Shows views of capital cities. Includes 3 insets, charts of rivers, and mountains, and national flags. Prime meridian: Tokyo. Col., folded in cover 21 x 15 cm. East Asian Library call number: A32.
Kaisei shinpan bankoku meisai zenzu.
Maeda, Torakichi
Kaisei shinpan bankoku ...
1886
Pocket Map
 
Author Maeda, Torakichi
Full Title Kaisei shinpan bankoku meisai zenzu : zen / Maeda Torakichi. Meiji 19 [1886]
Publisher [Kyoto] : Maeda Torakichi
Note Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes charts of mountains and rivers, distance chart, Includes charts of mountains and rivers, distance chart, and national flags. 1 map : col. ; 2 hemispheres each 27 cm. in diam., on sheet 49 x 70 cm., folded in cover 17 x 12 cm. East Asian Library call number A42.
Cover: Kotei bankoku zenzu.
Minaguchi, Ryunosuke
Cover: Kotei bankoku ze...
1887
Pocket Map
 
Author Minaguchi, Ryunosuke
Full Title (Covers to) Kotei bankoku zenzu = Universal map / koseinin Minaguchi Ryunosuke. Kotei saihan. Meiji 20 [1887]
Publisher [Osaka] : Akashi Chushichi
Note Cover title. Title on map: Bankoku zenzu. Copperplate print. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 4 insets, national flags and legend. Shows distance of sea routes. Col., folded in cover 19 x 13 cm. East Asian Library call number: A43.
Kotei bankoku zenzu.
Minaguchi, Ryunosuke
Kotei bankoku zenzu.
1887
Pocket Map
 
Author Minaguchi, Ryunosuke
Full Title Kotei bankoku zenzu = Universal map / koseinin Minaguchi Ryunosuke. Kotei saihan. Meiji 20 [1887]
Publisher [Osaka] : Akashi Chushichi
Note Cover title. Title on map: Bankoku zenzu. Copperplate print. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes 4 insets, national flags and legend. Shows distance of sea routes. Col., folded in cover 19 x 13 cm. East Asian Library call number: A43.
Cover: Shintei bankoku yochi zenzu.
Tanase, Shozo
Cover: Shintei bankoku ...
1887
Pocket Map
 
Author Tanase, Shozo
Full Title (Covers to) Shintei bankoku yochi zenzu = The map of the World / Tanase Shozo. Meiji 20 [1887]
Publisher Osaka : Yoshioka Heisuke
Note Cover title. Title on map: Yogo sonyu shintei bankoku yochi zenzu. Copperplate print. In Japanese and English. Relief shown by hachures. Shows distance of sea routes. Includes 21 insets, charts of mountains and rivers, and national flags. Includes distance chart of sea routes and legend. Col., folded in cover 22 x 15 cm. East Asian Library call number: A45.
Shintei bankoku yochi zenzu.
Tanase, Shozo
Shintei bankoku yochi z...
1887
Pocket Map
 
Author Tanase, Shozo
Full Title Shintei bankoku yochi zenzu = The map of the World / Tanase Shozo. Meiji 20 [1887]
Publisher Osaka : Yoshioka Heisuke
Note Cover title. Title on map: Yogo sonyu shintei bankoku yochi zenzu. Copperplate print. In Japanese and English. Relief shown by hachures. Shows distance of sea routes. Includes 21 insets, charts of mountains and rivers, and national flags. Includes distance chart of sea routes and legend. Col., folded in cover 22 x 15 cm. East Asian Library call number: A45.
Sekai ryoko bankoku zenchizu.
Aoki, Tsunesaburo
Sekai ryoko bankoku zen...
1887
Pocket Map
 
Author Aoki, Tsunesaburo
Full Title Sekai ryoko bankoku zenchizu = The map for travellers / Aoki Kozaburo. Meiji 20 [1887]
Publisher [Osaka] : Aoki Kozaburo
Note Cover title. In Japanese. Relief shown by hachures. Shows distance of sea routes. Includes 1 inset, charts of mountains and rivers, and national flags. 1 map : col. ; 38 x 60 cm., folded in cover 15 x 10 cm. East Asian Library call number A46.1.
Bankoku zenzu.
Yoshimura, Sentaro
Bankoku zenzu.
1888
Pocket Map
 
Author Yoshimura, Sentaro
Full Title Bankoku zenzu : zen / Yoshimura Sentaro. Meiji 21 [1888]
Publisher [Kyoto] : Nakamura Asakichi
Note Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown by hachures. Shows views of tourist attractions. Includes 1 inset and national flags. 1 map : col. ; 43 x 70 cm., folded in cover 17 x 12 cm. East Asian Library: colored by a user. East Asian Library call number: A47.
Cover: Shintei bankoku zenzu.
Yamamoto, Tomonori
Cover: Shintei bankoku ...
1889
Pocket Map
 
Author Yamamoto, Tomonori
Full Title (Covers to) Shintei bankoku zenzu = Modern atlas / Yamamoto Tomonori. Meiji 22 [1889]
Publisher [Tokyo] : Ogawa Toramatsu
Note East Asian Library call number: A48.
Shintei bankoku zenzu.
Yamamoto, Tomonori
Shintei bankoku zenzu.
1889
Pocket Map
 
Author Yamamoto, Tomonori
Full Title Shintei bankoku zenzu = Modern atlas / Yamamoto Tomonori. Meiji 22 [1889]
Publisher [Tokyo] : Ogawa Toramatsu
Note Cover title. In Japanese. Relief shown by hachures. Shows distance of sea routes. Includes lists of country names and time differentials and legend. Col., folded in cover 25 x 16 cm. East Asian Library call number: A48.
Zenchikyu no zu.
Suzuki, Kanzo
Zenchikyu no zu.
1890
Pocket Map
 
Author Suzuki, Kanzo
Full Title Zenchikyu no zu : zen Dai Nihon gunkan Ryujo-go kokairo meisai tsuki / Suzuki Kanzo. Saihan. Meiji 23 [1890]
Publisher Tokyo : Ohashi Takesaburo
Note Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown by hachures. Shows distance of sea routes. Includes a sea route of Ryujo-go and legend. 1 map : col. ; 49 x 60 cm., folded in cover 18 x 12 cm. East Asian Library call number A50.
Bankoku yochi zenzu.
Osuga, Ryutan
Bankoku yochi zenzu.
1891
Pocket Map
 
Author Osuga, Ryutan
Full Title Bankoku yochi zenzu / Osuga Ryutan. Meiji 24 [1891]
Publisher Tokyo : Matsumura Sonkichi
Note Copperplate print. In Japanese. Relief shown by hachures. Shows views of capitals. Includes charts of rivers and mountains, and national flags. Includes distance chart and legend. 1 map : col. ; 37 x 53 cm., folded in cover 19 x 13 cm. East Asian Library call number A51.
Kaisei jissoku bankoku rikukai seimitsu chizu.
Ishida, Kyokuzan
Kaisei jissoku bankoku ...
1899
Pocket Map
 
Author Ishida, Kyokuzan
Full Title Kaisei jissoku bankoku rikukai seimitsu chizu / Ishida Kyokuzan. Saihan. Meiji 32 [1899]
Publisher Kyoto: Fugetsu Shozaemon
Note Lithograph. In Japanese. Relief shown by hachures. Shows sea routes. Includes 24 insets, charts of mountains and rivers, and legend. Col., folded to 19 x 15 cm. East Asian Library call number: A55.
Teisei zoho bankoku zenzu.
Nogiwa, Kaoru
Teisei zoho bankoku zen...
1900
Pocket Map
 
Author Nogiwa, Kaoru
Full Title Teisei zoho bankoku zenzu / Nogiwa Kaoru. Teisei daiippan. Meiji 33 [1900]
Publisher Osaka: Nakamura Yoshimatsu; Tokyo: Shobido Shiten
Note Cover title. Title on map: Bankoku zenzu. Lithograph. In Japanese. Relief shown by hachures. Shows distance of sea routes. 1 map : col.; 51 x 77 cm., folded in cover 19 x 13 cm. East Asian Library call number A56.
Cover: Saishin sekai zenzu.
Ogawa, Takuji, 1870-194...
Cover: Saishin sekai ze...
1905
Pocket Map
 
Author Ogawa, Takuji, 1870-1941
Full Title (Covers to) Saishin sekai zenzu / Ogawa Takuji. Saihan. Meiji 38 [1905]
Publisher Tokyo: Fuzanbo
Note East Asian Library call number: A58.1.
Saishin sekai zenzu.
Ogawa, Takuji, 1870-194...
Saishin sekai zenzu.
1905
Pocket Map
 
Author Ogawa, Takuji, 1870-1941
Full Title Saishin sekai zenzu / Ogawa Takuji. Saihan. Meiji 38 [1905]
Publisher Tokyo: Fuzanbo
Note In Japanese. Relief shown by hachures. Shows distance of sea routes. Includes 2 insets, national flags, drawings of races, and legend. Col., folded to 27 x 19 cm. + 1 booklet (not scanned). East Asian Library call number: A58.1.
51-67 of 67
1 2