REFINE 

Browse All : Covers by [Kyoto] : Fugetsu Shozaemon and Hashimoto, Chogetsu of Japan

1-2 of 2
Cover: Kaisei saikoku Settsu no Kuni Osaka-fu kubun shinsaizu.
Hashimoto, Chogetsu
Cover: Kaisei saikoku S...
1884
Pocket Map
 
Author
Hashimoto, Chogetsu
Full Title
(Covers to) Kaisei saikoku Settsu no Kuni Osaka-fu kubun shinsaizu / Hashimoto Chogetsu. Meiji 17 [1884]
Publisher
[Kyoto] : Fugetsu Shozaemon
Note
East Asian Library call number: G71.
Cover: Meiji kaisei saikoku Dai Nihon kotei dochu saikenki.
Hashimoto, Chogetsu
Cover: Meiji kaisei sai...
1884
Pocket Map
 
Author
Hashimoto, Chogetsu
Full Title
(Covers to) Meiji kaisei saikoku Dai Nihon kotei dochu saikenki / Hashimoto Chogetsusai. Saihan. Meiji 17 [1884]
Publisher
[Kyoto] : Fugetsu Shozaemon
Note
East Asian Library call number: J36.
1-2 of 2