REFINE 

Browse All : Pocket Map by Kyoto : Shimizu Ikunosuke

1-7 of 7
Dai Nihon chizu.
Shimizu, Ikunosuke
Dai Nihon chizu.
1895
Pocket Map
 
Author Shimizu, Ikunosuke
Full Title Dai Nihon chizu / Shimizu Ikunosuke. Meiji 28 [1895]
Publisher Kyoto : Shimizu Ikunosuke
Note Col. map.
Dai Nihon chizu.
Shimizu, Ikunosuke
Dai Nihon chizu.
1895
Pocket Map
 
Author Shimizu, Ikunosuke
Full Title Dai Nihon chizu / Shimizu Ikunosuke. Meiji 28 [1895]
Publisher Kyoto : Shimizu Ikunosuke
Note Col. map.
Dai Nihon chizu.
Shimizu, Ikunosuke
Dai Nihon chizu.
1895
Pocket Map
 
Author Shimizu, Ikunosuke
Full Title Dai Nihon chizu / Shimizu Ikunosuke. Meiji 28 [1895]
Publisher Kyoto : Shimizu Ikunosuke
Note Col. map.
Dai Nihon chizu.
Shimizu, Ikunosuke
Dai Nihon chizu.
1895
Pocket Map
 
Author Shimizu, Ikunosuke
Full Title Dai Nihon chizu / Shimizu Ikunosuke. Meiji 28 [1895]
Publisher Kyoto : Shimizu Ikunosuke
Note Col. map.
Dai Nihon chizu.
Shimizu, Ikunosuke
Dai Nihon chizu.
1895
Pocket Map
 
Author Shimizu, Ikunosuke
Full Title Dai Nihon chizu / Shimizu Ikunosuke. Meiji 28 [1895]
Publisher Kyoto : Shimizu Ikunosuke
Note Col. map.
Kyoto-shi zenzu
Shimizu Ikunosuke
Kyoto-shi zenzu
1903
Pocket Map
 
Author Shimizu Ikunosuke
Full Title Kyoto-shi zenzu / Shimizu Ikunosuke. Meiji 36 [1903]
Publisher Kyoto : Shimizu Ikunosuke
Note Title on envelope: Kyoto-shi oyobi Yamashiro hachigun sokuryo meisai chizu. Lithograph. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes text on verso. Includes 1 map on verso: Yamashiro zenzu. Includes index.
Kyoto-shi zenzu
Shimizu Ikunosuke
Kyoto-shi zenzu
1903
Pocket Map
 
Author Shimizu Ikunosuke
Full Title Kyoto-shi zenzu / Shimizu Ikunosuke. Meiji 36 [1903]
Publisher Kyoto : Shimizu Ikunosuke
Note Title on envelope: Kyoto-shi oyobi Yamashiro hachigun sokuryo meisai chizu. Lithograph. In Japanese. Relief shown by hachures. Includes text on verso. Includes 1 map on verso: Yamashiro zenzu. Includes index.
1-7 of 7