REFINE 

Browse All : Covers by Settsu no Kuni Higashinari-gun Tennoji-mura : Matsumura Shojun and Sanada, Gike and Settsu no Kuni Higashinari-gun Tennoji-mura : Matsumura Shojun of Shiga-ken (Japan)

1-1 of 1
Cover: Tendaishu Sohonzan Hieizan Enryakuji ryakuzu.
Sanada, Gike
Cover: Tendaishu Sohonz...
1880
Pocket Map
 
Author
Sanada, Gike
Full Title
(Covers to) Tendaishu Sohonzan Hieizan Enryakuji ryakuzu / Sanada Gike. Meiji 13 [1880]
Publisher
Settsu no Kuni Higashinari-gun Tennoji-mura : Matsumura Shojun
Note
East Asian Library call number: Hb48.
1-1 of 1