Browse All

1600
Unknown
Tokaido dochu ezu byobu (ver …
Screen
1600
Unknown
Tokaido dochu ezu byobu. (16 …
Screen
1630
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinpan Nihonkoku oez …
Pocket Map
1630
Hayashi, Yoshinaga
Shinpan Nihonkoku oezu.
Pocket Map
1640
Unknown
Sekaizu narabini Nihonzu byo …
Screen
1640
Unknown
Sekaizu narabini Nihonzu byo …
Screen
1640
Unkown
Sekaizu narabini Nihonzu byo …
Screen
1640
Unkown
Sekaizu narabini Nihonzu byo …
Screen
1657
Kono, Dosei
Cover: Meireki shinpan Osaka …
Pocket Map
1657
Kono, Dosei
Meireki shinpan Osaka no zu.
Pocket Map
1677
Hangiya, Jiroemon
Cover: Saikai ezu.
Separate Map
1677
Hangiya, Jiroemon
Saikai ezu.
Separate Map
1677
Hangiya, Jiroemon
Saikai ezu. 1.
Separate Map
1677
Hangiya, Jiroemon
Saikai ezu. 2.
Separate Map
1680
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Zoho Edo oezu.
Pocket Map
1680
Hayashi, Yoshinaga
Zoho Edo oezu.
Pocket Map
1684
Hyoshiya Ichirobe, 17th cent …
Cover: Eiri Edo oezu.
Pocket Map
1684
Hyoshiya Ichirobe, 17th cent …
Eiri Edo oezu.
Pocket Map
1685
Anonymous
Cover: Shinpan Nihonkoku oez …
Case Map
1685
Anonymous
Shinpan Nihonkoku oezu.
Case Map
1687
Komaki, Mino
Cover: Tokaido narabini Saig …
Separate Map
1687
Komaki, Mino
Tokaido narabini Saigoku doc …
Separate Map
1687
Komaki, Mino
Tokaido narabini Saigoku doc …
Separate Map
1687
Komaki, Mino
Tokaido narabini Saigoku doc …
Separate Map
1687
Komaki, Mino
Tokaido narabini Saigoku doc …
Separate Map
1687
Komaki, Mino
Tokaido narabini Saigoku doc …
Separate Map
1687
Covers: Kyō ezu.
Case Map
1687
Kyō ezu.
Case Map
1689
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Cover: Edo zukan komoku.
Pocket Map
1689
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Edo zukan komoku.
Pocket Map
1690
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Cover: Nihon oezu.
Case Map
1690
Ishikawa, Toshiyuki; Sagamiy …
Nihon oezu.
Case Map
1690
Tsuruya, Riemon
Covers: Shinpan zōho Kyō no …
Pocket Map
1690
Tsuruya, Riemon
Shinpan zōho Kyō no zu.
Pocket Map
1691
Ishikawa, Toshiyuki
Covers: Nihon kaisan chōriku …
Case Map
1691
Ishikawa, Toshiyuki
Covers: Nihon kaisan chōriku …
Case Map
1691
Ishikawa, Toshiyuki
Nihon kaisan chōrikuzu.
Case Map
1692
Unknown
Cover: Zoho Osaka zu.
Pocket Map
1692
Unknown
Zoho Osaka zu.
Pocket Map
1694
Ishikawa, Ryusen
Cover: Nihon kaisan chorikuz …
Pocket Map
1694
Ishikawa, Ryusen
Nihon kaisan chorikuzu zu.
Pocket Map
1696
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1696
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1700
Anonymous
Saigoku dochu ezu byobu.
Screen ; Manuscript Map
1700
Anonymous
Saigoku dochu ezu byobu.
Screen ; Manuscript Map
1700
Mabuchi, Jikoan; Okada, Keis …
Cover: Kosei Dai Nihon enbi …
Pocket Map
1700
Mabuchi, Jikoan; Okada, Keis …
Kosei Dai Nihon enbi zu.
Pocket Map
1700
Anonymous
Tsuiko ryogu sessha massha s …
Pocket Map
1700
Soekawa, Ichinojo
Mogami sanjusan fudasho jinj …
Pocket Map
1700
Anonymous
Suruga no Kuni Fujisan ezu.
Pocket Map