Cover: Kaisei saikoku Settsu no Kuni Osaka-fu kubun shinsaizu.