Shinshu Sarashina-gun Ubasuteyama jusankei ryakuzu.