Meiji kaisei saikoku Dai Nihon kotei dochu saikenki.