Cover: Kaisei Meiji shinkoku Dai Nihon dochu hitori annai.