Saishin chosa Yamanashi-ken zenzu : Kaisei shichoson