Saishin chosa Shizuoka-ken zenzu : kaisei shichoson