Detail View: Japanese Historical Maps: I. Tafel.

Author: 
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716)
Date: 
1729
Short Title: 
I. Tafel.
Publisher: 
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Type: 
View
Obj Height cm: 
30
Obj Width cm: 
23
Note: 
Four engraved drawings on 1 sheet of starfish and boats. See p. 42 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Country: 
Thailand ; Malaysia
Full Title: 
I. Tafel. 1. Figuur (een fraaye gesternde Visch met negen straalen, naby de Redans Eylanden op de Kusten van Malacca gevangen ...). 2 (-3). Figuur (afbedeelding zyn twee praamen of booten, waar van zich de Siamiten bedienen in hunne begraaffenissen op de 10. blayzyde beschreven). 4. Figuur (afbedeelding vertoont de Boot, in welke gevoert wierden de brieven voor den Koning van Siam en voor den Berklam ...) (1729)
List No: 
3409_01
Page No: 
facing p. 7
Series No: 
10
Publication Author: 
Kaempfer, Engelbert, 1651-1716
Pub Date: 
1729
Pub Title: 
De beschryving van Japan : behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen staat en regeering van dat ryk ... Benevens eene beschryving van het koningryk Siam / In't Hoogduytsch beschreven door Engelbert Kaempfer ... in het Engelsch overgezet, door J.G. Scheuchzer ... Die daar by gevoegt heeft het leven van den schryver ... En 'uyt het Engelsch in't Nederduytsch vertaalt.
Pub Note: 
See note field above.
Pub List No: 
3409
Pub Type: 
Geography Book
Pub Height cm: 
36
Pub Width cm: 
23
Image No: 
3409_01