Detail View: Japanese Historical Maps: XXX, Tafel.

Author: 
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1716); (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Date: 
1729
Short Title: 
XXX, Tafel.
Publisher: 
's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme; Amsterdam: B. Lakeman
Type: 
Book Map ; View
Obj Height cm: 
27
Obj Width cm: 
23
Scale 1: 
None shown
Note: 
Three plans, and 6 panels of illustrations on 1 sheet. Engraved. Added in pen-and-ink: 33. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Country: 
Japan
City: 
Kokura-shi (Japan) ; Kyoto (Japan)
Subject: 
Roads
Full Title: 
XXX. Tafel. 1. Fig. Heet Bad naby Vrissyno. 2. Fig. De Stad Kokura. 3.(-5.) Fig. (Drei Gereedschappen, welke men gemeenlyk draagt voor de geene, die ter dood worden gebracht ...). 6. Fig. (een groote Klok ...). 7. Fig. (een Shuit zilvers ...). 8. (-9.) Fig. (Pylaren dienende tot grensicheydingen). 10. Fig. Simmios Tempels . 11. Fig. (Een half ronde brug naar dien Tempel loopende gelyk ze afgebeeld word in een Japansche origineele Aftkening. 12. Fig. Kurumado (een Tempel na by Miaco). 13. Fig. Myah. 14. Fig. Quano. (1729)
List No: 
3409_25
Page No: 
facing p. 322
Series No: 
34
Publication Author: 
Kaempfer, Engelbert, 1651-1716
Pub Date: 
1729
Pub Title: 
De beschryving van Japan : behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen staat en regeering van dat ryk ... Benevens eene beschryving van het koningryk Siam / In't Hoogduytsch beschreven door Engelbert Kaempfer ... in het Engelsch overgezet, door J.G. Scheuchzer ... Die daar by gevoegt heeft het leven van den schryver ... En 'uyt het Engelsch in't Nederduytsch vertaalt.
Pub Note: 
See note field above.
Pub List No: 
3409
Pub Type: 
Geography Book
Pub Height cm: 
36
Pub Width cm: 
23
Image No: 
3409_25