Yamashiro no Kuni Otagi-gun Ichijoji-mura Enkoji shinkyu keidai kubetsu bunken roppyakubun...