Kii no Kuni Naka-gun Kogawadera garan shinkei no zu.