Sagami no Kuni Ashigarakami-gun Daiyuzan Saijoji zenzu.