Yamashiro no Kuni Otagi-gun Jodoji-mura Gokurakuji shinkyu keidai kubetsu jissoku sen-nihy...