Yamashiro no Kuni Otagi-gun Ichijoji-mura Manjuin genzai keidai bunken roppyakubun no ichi...