Box Cover: Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.