Text Page: 1. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.