1:10-11. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.