1:16-17. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.