1:20-21. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.