1:23-24. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.