Contents: 2. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.