2:9-11. Dai Nihon Teikokukai ryosoku shutei zenzu.